I mars i år var det planlagt kurs i biosikkerhet og biosikring. På grunn av koronapandemien ble kurset avlyst.

Nå inviterer vi til den samme konferansen digitalt, denne gang over to dager. Kursene i biosikkerhet og biosikring er som følge av koronaviruset fortsatt svært aktuelt. 

Første del av kurset er 28. oktober og den andre er 4. november. Det er mulig å melde seg på kun en av dagene dersom man ønsker det.

Påmelding stream: Biosikkerhet og biosikring del 1, onsdag 28. oktober

Påmelding stream: Biosikkerhet og biosikring del 2, onsdag 4. november

Biosikkerhet og biosikring er en viktig del av både ordinær laboratoriedrift og i beredskapssituasjoner slik som vi nå har opplevd med Covid-19 pandemien.

Kurset er rettet mot bioingeniører, men også andre som arbeider med eller har interesse for biosikkerhet og biosikring kan melde seg på. Det er ikke krav om medlemskap i NITO BFI for å delta på kurset.

Viktig rolle i beredskapen

Anita Løvås Brekken. Foto: Bioingeniøren- Bioingeniører spiller en viktig rolle på laboratoriene. Det er ofte vi som analyserer det biologiske materialet fra pasientprøver. Prøvesvaret er et viktig grunnlag for at legen skal kunne stille riktig diagnose og gi riktig behandling til pasientene, også i sammenheng med  koronaviruset, sier Anita Løvås Brekken (bildet, foto: Bioingeniøren).

Hun er fagbioingeniør ved Stavanger universitetssjukehus og medlem av Bioingeniørfaglig institutts rådgivende utvalg for medisinsk mikrobiologi (RUFMIK). Utvalget er ansvarlig for kurset i biosikkerhet og biosikring.

- NITO Bioingeniørfaglig institutt setter opp igjen dette kurset fordi det fortsatt er behov for et kurs der vi fokuserer på biosikkerhet og biosikring, sier Brekken.

Vern mot alvorlige smittsomme sykdommer

Smittsomme sykdommer må i størst mulig grad begrenses. Det er viktig at bioingeniørene har oppdatert kunnskap om smitteverntiltak, strategier og planer mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer.

- Vi må vite hva som er farlig, slik at vi kan beskytte oss selv og andre.

- Kurset gir blant annet kunnskap om hvilke mikrober som er farlige og hvilke rutiner man må ha for å unngå smitte i laboratoriet. Kursdeltakerne vil få innblikk i nasjonale strategier og planer mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og hvordan man transporterer høyrisikopasienter.

Folkehelseinstituttet vil informere om deres arbeid ved beredskapslaboratoriet. Deltakerne får også høre eksempler på pasienter som har blitt syke av spesielle mikrober.

- Koronapandemien viser oss med all tydelighet at mikrober raskt kan spre seg over landegrensene.

Hva er biosikkerhet?

Biosikkerhet er tiltak som skal hindre smitte av ansatte som følge av arbeid med smittede personer eller eksponering for biologiske materiale fra disse. Biosikring inkluderer alle tiltak som skal hindre at biologiske faktorer benyttes til å forårsake sykdom som følge av uhell eller overlagte handlinger. 

På programmet står både foredragsholdere fra Oslo universitetssykehus, Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet.