Gå til innhold
2020

Enighet i lønnsoppgjøret for KS

Med Riksmeklerens hjelp ble Akademikerne og KS enig om et tilbud som Akademikerne anbefaler sine medlemsforeninger. Nå er det opp til medlemsforeningene å ta endelig stilling til meklingsforslaget innen 23. oktober klokken 15.

For NITOs medlemmer i KS-området er det kun de som jobber i undervisningsstillinger som får sin lønn fastsatt i sentrale forhandlinger (kapittel 4 i hovedtariffavtalen). Disse fikk i meklingen tillegg tilsvarende det som ble avtalt for øvrige grupper i forhandlingene i september.

Kjell Ola Aamodt_NITO Kommune.jpg

Sentral ramme er ikke lik lokal fasit

Partene har opptrådd forsvarlig i årets hovedoppgjør. Akademikerne er enige om at situasjonen med koronapandemien bør prege oppgjøret der det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger.

- Det må imidlertid fortsatt være rom for lokale variasjoner. For eksempel kan kommune- eller fylkessammenslåinger innebære at det er hensiktsmessig å harmonisere lønnsnivået mellom kommuner som er slått sammen, sier Kjell Ola Aamodt (bildet), leder i NITO Kommune.

- De lokale forhandlingene må skje innenfor ansvarlige rammer – hvor frontfaget vil være ett av flere elementer som skal vektlegges, sier Aamodt.  

Hva skjer videre?

Meklingen er nå ferdig, og Akademikerne har i meklingen fått et tilbud som de anbefaler medlemsforeningene. Selv om NITO ikke er medlem av hovedorganisasjonen Akademikerne, betyr vårt forhandlingssamarbeid med dem at vi også tar stilling til dette på lik linje med de andre foreningene. Foreningene har frist til 23. oktober klokken 15 med å ta stilling til tilbudet.

Selv om en eller flere foreninger forkaster tilbudet, kan de øvrige godta det. I så fall vil en eventuell streik kun gjelde de som velger å ikke godta KS’ siste tilbud fra meklingen.

Legeforeningen har allerede varslet at de ikke aksepterer resultatet fordi de ikke har kommet til enighet med KS om særavtalen som regulerer legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for nyutdannede leger.

Opptak 19. mars: Forhandlingsspesial - oppsummering av sentral tariffkonferanse

Forhandlingssjef Knut Aarbakke går gjennom alle tariffområdene:

  • Hvor står vi
  • Hva er fremdriften nå
  • Milepæler og datoer
  • Hvem gjør hva

Hold deg oppdatert på dine rettigheter med NITOs stream

Publisert: Sist oppdatert: