Gå til innhold
Phisingangrep Foto Getty Images
2020

- På hjemmekontoret er du mer sårbar for datakriminalitet

Kombinasjonen av hjemmekontor og mye usikkerhet gir nye åpninger for nettkriminalitet. Slik sikrer du deg.

NITO er svært opptatt av datasikkerhet og problemstillinger knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Våre medlemmer støter på utfordringer relatert til datasikkerhet hver eneste dag, både på jobb og privat.

Dette er phishing

Phishing er en type dataangrep hackere bruker for å lure offeret til å gi fra seg sensitiv informasjon. Et phishing-angrep kan for eksempel være en e-post hvor avsender fremstår som en reell virksomhet, for eksempel en bank. Offeret lures videre til å åpne et vedlegg eller klikke seg inn på en falsk nettside.

Kilde: telenor.no

Harald Stavn NITO 3.jpg

- Koronapandemien har medført at svært mange nå er på hjemmekontor. Da er vi mer sårbare for såkalte phising-angrep enn når man er i jobblokalene sammen med kollegaer som man kan spørre, sier Harald Stavn, utvalgsleder i NITO IKT (bildet).

Her er hans råd for å minske risikoen for å bli utsatt:

 1. Sjekk med arbeidsgiver: Hvem tar jeg kontakt med dersom jeg har mistanke om phising-angrep?
 2. Ta kontakt med avsender dersom du får en e-post med vedlegg du ikke forventer
 3. Bruk ikke samme PC privat som du gjør på jobb
 4. Bruk sterke, ulike passord og skift ofte
 5. Tenk før du trykker på lenker du får tilsendt
 6. Gi aldri ut personlig informasjon
 7. Hold pc-en oppdatert

Råd for bedre IT-sikkerhet på hjemmekontoret

Bli med på Nasjonal sikkerhetsmåned

NITO støtter Nasjonal sikkerhetsmåned, en årlig kampanje for økt kunnskap om informasjonssikkerhet. Hensikten er å bidra til en tryggere digital hverdag for alle.

Bak kampanjen står det uavhengige ekspertorganet Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), i samarbeid med ENISA, EUs informasjonssikkerhetsorgan.


European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) illustrerer hvordan vi legger igjen ulik type informasjon.

Bestill sikkerhetspakke

Opplæringspakke for virksomheter i oktober

Årets opplæringstiltak fokuserer på at vi, hvor enn vi er, både omgir oss med og bruker ny teknologi. I tillegg blir grensen mellom hvordan vi bruker teknologi privat og på jobb stadig mer uklar.

For å kunne håndtere dette på en god måte, er det ikke bare viktig å kjenne til hvor og hvordan vi er koblet på internett, men også hvilke sårbarheter eller trusler bruken fører med seg. Hver og en av oss må ha nettvett for å håndtere dette.

Erfaringsmessig er det i næringslivet ofte små virksomheter som prioriterer arbeid med informasjonssikkerhet minst. Derfor får alle virksomheter med opptil 20 ansatte tilbud om gratis sikkerhetsopplæring i oktober.

Sammen med næringsliv, myndigheter og det offentlige skal sikkerhetsmåneden bidra til et felles løft for et tryggere og mer motstandsdyktig digitalisert Norge.

Hva inneholder opplæringspakken? 

Opplæringspakken er for alle ansatte uansett type virksomhet. I år gir den generell innføring i temaene ny teknologi og nettvett. I tillegg inneholder den grunnleggende råd som gjelder oss alle, både privat og på jobb.

Bestill sikkerhetspakke nå

Ta informasjonssikkerhet på alvor

Kunnskap er nødvendig for å bidra til et trygt og robust samfunn som nyter godt av de gevinster digitaliseringen gir.

NITO er opptatt av sikkerhet for våre medlemmer, vise samfunnsansvar og håper alle våre medlemmer ønsker å øke sin kompetanse på informasjonssikkerhet. NITO er støttespiller for NorSIS og sikkerhetsmåneden.

NITO-medlemmer som har NITO Innboforsikringer eller en annen privat skadeforsikring hos Tryg har hjelp omkring ID-tyveri inkludert i forsikringen.

ID-tyveri: åtte faresignaler + åtte grep

Informasjonssikkerhet i hverdagen

NorSIS jobber for at informasjonssikkerhet skal bli en naturlig del av hverdagen gjennom å: 

 • Bevisstgjøre om trusler og sårbarheter
 • Opplyse om konkrete tiltak gjennom nyheter, råd og veiledninger
 • Påvirke til gode holdninger innen informasjonssikkerhet

Se mer om sikkerhetsmåneden og årets tema

NITO IKT – for våre medlemmer som jobber innen IKT

 • Politisk engasjement
 • Temamøter og nettverk
 • Oppdateringer gjennom nyhetsbrev og facebook

Sivilingeniør, ingeniør eller teknolog? Bli med i et spennende nettverk gjennom NITO IKT.

Bli medlem

Publisert: Sist oppdatert: