Det ungarske flyselskapet er under etablering i Norge. Det har ikke falt i god jord hos alle. 

- József Váradi, sjef i selskapet, sier at han ikke kommer til å forholde seg til tariffavtaler og fagforeninger. Med en slik holdning er det bare å gi ham og selskapet en kald skulder. Slik skal vi ikke ha det i Norge. Her er både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i det store og hele enige om at godt og ryddig samarbeid er til det beste for alle. 

Må anerkjenne arbeidslivsmodellen

Markussen viser til at trepartssamarbeidet er godt innarbeidet i norsk arbeidsliv.

- Når Wizz Air så tydelig går ut mot et organisert arbeidsliv, viser det at de verken har respekt eller forståelse for vår arbeidslivsmodell.

NITO mener at hvis Wizz Air ikke anerkjenner trepartssamarbeidet og de etablerte spillereglene i norsk arbeidsliv, trenger de ikke å etablere seg i Norge.  

- Vi har besluttet at NITOs ansatte ikke skal bruke dette selskapet til jobbreiser, og heller ikke de tillitsvalgte når reisen er betalt av NITO. Samtidig ber vi våre medlemmer om å stille seg spørsmålet om de ville akseptert en arbeidsgiver som ikke ønsker fagforeninger velkommen slik Wizz Air legger opp til, sier Markussen.