NITO tilbyr medlemmene en svært bred portefølje med kurs, bestående av blant annet ingeniør- og teknologifag, ledelse og prosjektledelse, presentasjonsteknikk, nettverk, personlig utvikling, samt kurs i digitale verktøy som Microsoft Teams.

Fram til nå har de hatt rundt 9000 kursdeltakere, fordelt på 100 betalbare kurs i året. Tidligere har mange av disse foregått fysisk, men koronapandemien satte en brå stopper for det.

Digitaliserte hele kursporteføljen

Charlotte Hveberg, som leder teamet som jobber med inntektsgivende kurs, forteller at smittevernstiltakene ble starten på en spennende og positiv utvikling for kurstilbudet i NITO.

- Markedet vårt ble tvunget inn i en endringsprosess, som vi allerede var langt på vei med før pandemien. På lik linje med resten av Norge, ble vi i mars nødt til å digitalisere kurstilbudet nærmest over natten, forteller Hveberg. 

Hveberg forteller at det første de måtte gjøre var å avlyse alle fysiske arrangementer, og gå i dialog med kursholderne for å se hvem var i stand til å gå over til digitale plattformer.

- Mange av kursholderne mistet inntektsgrunnlaget sitt over natten da smittevernreglene satte en stopper for fysiske kurs. Heldigvis har vi veldig mange dyktige kursholdere som har tilpasset seg raskt og bidratt til å sette standarden for læringsarenaene for framtida. Det å ta innover seg og tilpasse seg endringen i markedet har vært en spennende prosess, forteller hun engasjert.

Nye produkter og begreper

Hveberg forteller at noe av det første de måtte gjøre var å vurdere hvordan de skulle fasilitere kursene.

- Det var en ganske travel periode, men det gikk heldigvis veldig bra. Både kursholdere og deltakere viste veldig god omstillingsevne, så vi hadde svært lite avmeldinger.

Hun forteller at målet er å lage produktene så gode at de får like god effekt som de fysiske.

- Derfor har vi i kompetansesenteret stilt opp som moderatorer for å veilede deltakerne i digitalverktøyene, ta imot og svare på spørsmål i chatten, så foreleseren kan fokusere på sitt. Riggingen av kursene har vært helt avgjørende. Det er alt det rundt som har vært suksessen, poengterer hun.

Det finnes mange produkter innen digital læring, og ulike navn og begreper brukes ofte om hverandre. Derfor har kompetansesenteret også laget en digital veileder internt, for å skille på de fire ulike produktene de nå tilbyr: Webinar, stream, virtuelle kurs og nettkurs.

- Vi har jobbet med å finne våre egne begreper, så man lett skal kunne skille mellom en enkel stream der du mottar litt inspirasjon, og mer tunge e-læringsprodukter som nettkurs, der du sitter over tid og lærer på egenhånd.

Bilde i tekst.jpg
- Kompetanse og opplæring er en viktig medlemsfordel, og vi i NITO skal være best i klassen, sier Charles Skipperstøen, som er seksjonssjef for NITOs kompetansesenter.

Økt fleksibilitet og høyere læringsutbytte

Charles Skipperstøen jobber som seksjonssjef for NITOs kompetansesenter, og han mener at de når en bredere målgruppe med fleksibiliteten i de digitale kursene.

- Vi har fortsatt det samme tilbudet, men det er blitt mye mer fleksibelt for mennesker i ulike livssituasjoner. Jeg tenker spesielt på unge, foreldre med barn, de som bor steder i Norge der vi normalt ikke holder de fysiske kursene våre, og de som ikke har mulighet for å reise.  

Skipperstøen er selv utdannet pedagog, og mener at de digitale kursene også gir høyere læringsutbytte.

- Flere kommenterer at det er lettere å følge med på digitale kurs og være del av en liten interaktiv gruppe, der man får være mer anonym. Mange synes det er lettere å delta på et webinar der man kan chatte eller rekke opp en digital hånd, da terskelen er lavere for å interagere og samarbeide med andre. Med digitale kurs får du også mulighet til å ta kurs i rolige former hjemme, poengterer han.

- Vi har rett og slett fått flere kanaler å nå de på. Vi kommer ikke til å slutte med digitalisering av kursene etter korona, tvert imot skal vi ha fullt fokus i 2021 og framover.

Lanserer ny AI-basert læringsplattform 

Skipperstøen kan fortelle at de har mye nytt på programmet denne høsten. En av de store nyhetene er en AI-basert læringsplattform.

- Vi skal over på en helt ny læringsplattform. Det som er nytt med dette er ikke bare innholdet, men også opplevelsen. Plattformen vil være styrt av kunstig intelligens på lik linje med Netflix eller Spotify sine algoritmer, der du får anbefalinger basert på dine interesser, rollen du har og hva som er populært, forteller han.

Mye nytt og spennende kommer

Skipperstøen forteller at de for tiden jobber med kurs i Excel og Teams for ingeniører. De holder også på å spille inn opplæringsfilmer rundt jobbsøkerprosessen, som kommer til å være en særlig viktig ressurs framover for studenter, arbeidsledige og permitterte som ønsker jobb.

- I tillegg samarbeider vi tett med universiteter og høyskoler om studiepoenggivende kurs, for å la permitterte øke kompetansen sin før de går tilbake i jobb. Vi har også inngått et samarbeid med Digital Norway om en kursrekke innen industrielle data, som er ett av de mest spennende samarbeidene vi har i høst, sier Skipperstøen, og røper at enda flere spennende nyheter er på vei.

- Kompetanse og opplæring er en viktig medlemsfordel, og vi i NITO skal være best i klassen på dette i forhold til andre sammenliknbare organisasjoner.