Siw Tyldum 4.jpg- Vi frykter at Statens vegvesens fagmiljø skal kollapse. Vi ser en massiv kompetanseflukt og at de ikke lenger har nok ressurser til å gjennomføre samfunnskritiske oppgaver, sa Tyldum (bildet) til VG 25. oktober.

Hun viste til at Statens vegvesen i 2019 gikk gjennom to store omstillinger: Regionreformen og overgang fra geografiske regioner til landsdekkende divisjoner. Tyldum mener at disse reformene har ført til at Vegvesenet har mistet mye verdifull kompetanse.

Fra 7500 til 4500

- Rundt 1400 ansatte og deres oppgaver er overført til de nye fylkene, mens 1600 ansatte har sagt opp som følge av usikkerhet og uro. På kort tid har dermed Statens vegvesen gått fra 7500 ansatte til rundt 4500 ansatte, utdypet hun til VG.

Fra 1. januar til 31. august i år sluttet 286 medarbeidere.  

- 37 prosent av disse har valgt å gå av med pensjon, mens drøyt 240 har «rømt». De som slutter gjør det hovedsakelig av frykt for etatens framtid og dermed mangel på forutsigbarhet for egen framtid. Det har blitt et vanlig samtaleemne blant ansatte at regjeringen har som mål å legge ned Statens vegvesen, utdypet Tyldum.

Siw Tyldum ble intervjuet om saken i VG 25. oktober. 

Se våre temasider om lønn og arbeidsliv