Studentleder i NITO, Silje Skyttern, får flere tilbakemeldinger fra studenter om at den digitale undervisningen ikke fungerer og er av dårlig kvalitet. 

- I dagens situasjon er kvaliteten på det digitale utdanningstilbudet helt tilfeldig. Det varierer veldig om foreleser har laget et bra eller dårlig digitalt undervisningsopplegg. Det er synd, sier Skyttern.

- Ikke godt nok

Regjeringen vil øke bevilgningene til digital teknologi for undervisning, arbeidsrelevans og digitalisering med 37,5 millioner kroner. I tillegg fortsetter opptrappingen av Dikus kvalitetsprogrammer med 130 millioner kroner.

- Likevel burde tiltakene vært raskere og mer målrettet mot digital utdanningskvalitet, fastslår studentlederen.

Skyttern har forståelse for at undervisningskvaliteten i våres ikke var optimal på grunn av pandemien. Nå etterlyser hun bedre føringer i regjeringens budsjettforslag. 

- Nå har studentene primært hatt digital undervisning siden midten av mars, og situasjonen har ikke blitt nevneverdig bedre. 

- Det ser også ut til at situasjonen blir mer langvarig enn antatt, og derfor skulle vi sett en målrettet satsing på å øke undervisningskvaliteten. Institusjonene trenger midler til å lage gode undervisningopplegg som er tilpasset digital undervisning, legger hun til. 

Vanskelig for studentene

Studentlederen mener det har vært og er en vanskelig situasjon for studentene. Mange har mistet sitt sosiale liv og sitter alene i trange hybler for å følge med på undervisningen.

- Det har vært mye oppmerksomhet rundt studenters psykiske helse de siste ukene, og her har også utdanningsinstitusjonene et ansvar.

- Et godt studentmiljø skapes ikke bare av det sosiale tilbudet, men også av det faglige. Studentene, og spesielt de som er helt nye, er avhengig av gode faglige aktiviteter der man samarbeider om å løse oppgaver og har naturlige møteplasser i studiehverdagen.