- For å lykkes med omstilling og utvikling må vi ha kompetanse. Mye kompetanse. Og, ikke overaskende, mener jeg og mange andre at det er spesielt teknologisk kompetanse som er og blir viktigst for å lykkes, sier Markussen. 

Han mener at det i årene som kommer må satses store ressurser fra staten, arbeidsgivere og arbeidstakere på å oppdatere og utvikle den enkeltes og vår felles kompetanse.

- Hva gjør du for å satse på de ansattes kompetanse i staten? Tilbakemeldinger fra NITOs medlemmer i for eksempel politiet, vitner om en utstrakt, unødvendig konsulentbruk, uten vilje til å satse på å videreutvikle de ansattes kompetanse, utfordret NITO-presidenten Hofstad under den direktesendte streamen «Norge mot 2025: Hva skal vi prioritere?» 

Saken fortsetter etter videoen.

Flere studieplasser

- Kompetanse er viktig for denne regjeringa. Vi er enige i at vi trenger flere IKT-spesialister nå og i framtida. I dag kan nesten 1 600 flere studenter starte på sin IKT-utdanning. Regjeringen ønsker et skikkelig IKT-løft, sier digitaliseringsministeren.

Hun viste til at regjeringen gjennom «Utdanningsløftet 2020» gir midler til 4000 nye studieplasser med særlig vekt på fagområder samfunnet har behov for i årene som kommer, slik som helse- og sosialfag, lærerutdanning og IKT-relaterte fag.

Linda Cathrine Hofstad Helleland.jpg
Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Cathrine Hofstad Helleland.

Livslang læring 


For å bygge arbeidsplasser i hele Norge er livslang læring, særlig innen digitalisering, er helt nødvendig, mener Helleland. Digitaliseringen skal gagne hele samfunnet.  

- Det skal være enkelt for næringslivet og innbyggerne å ta i bruk digitale løsninger. Vi skal fortsatt bruke store ressurser på å utvikle de digitale tjenestene i offentlig sektor. Med som mål å skape en enklest mulig hverdag for alle, sa hun.

NITOs politikkområde kompetanse for framtida

Politiske gjennomslag

Trepartssamarbeidet vil være avgjørende

Markussen mener at det er helt avgjørende at vi bruker trepartssamarbeidet for å komme oss både ut av koronakrisen og inn i et grønnere samfunn.

- Den norske modellen er et viktig konkurransefortrinn for oss. Hvis denne svikter, så vil det gi dramatiske følger for viljen og evnen til nødvendig endring.

Han poengterer at for å lykkes, må vi bruke samarbeidet mellom stat, arbeidsgivere og arbeidstakere gjennom den norske arbeidslivsmodellen.

- Dette har fungert godt gjennom koronakrisen. Det er viktig at samarbeidet også brukes til å se lenger fram enn til 2025. Vi må diskutere om vi skal være Europas batteri, matfatet for sjømat, mineralenes rike, den digitale lagringsplassen eller om det er andre næringsveier som skal være Norges hovedsatsinger. 

- Det eneste som er helt sikkert er at Norge trenger flere bein å stå på, og som er bærekraftige og gir arbeidsplasser i hele landet, sier NITO-presidenten.