Ved siden av å være ansatt i Avinor Flysikring som systemadministrator på ATM og radarspesialist, sitter Espen Danielsen i forhandlingsutvalget til NITO Spekter. Tidligere har han også vært tillitsvalgt i lokal bedriftsgruppe og senere konserngruppen til Avinor.

- Det er første året mitt i NITO Spekter, så det har vært en del nytt. Blant annet har jeg jobbet en del med det å få økt fokus på statistikk.

Aldersgruppe ga mest reell sammenligning

Danielsen forteller at NITO Spekter har hatt stor nytte av statistikken i forbindelse med lønnsforhandlinger og utfordringer knyttet til lønnsdannelsen.

- Det som har vært spesielt for Spekter-området er at de høyere aldergruppene har ligget lavt på statistikken. Dette henger sannsynligvis igjen fra den gang NITO Spekter var statlig, og her har lønnsutviklingen rett og slett ikke holdt tritt med andre aldersgrupper. Det klarer du ikke å se uten å bruke statistikken, slår han fast.

I NITO Spekter har de derfor sett seg nødt til å lage egne lokale statistikker til lønnsforhandlingene.

- Vi fant ut at for oss, som har veldig mange som kommer fra forsvaret og fagskoler, var det beste å gjøre sammenligninger direkte på tabeller i lønnsstatistikkene, med inndeling på aldergruppe og eksamensår. Vi har derfor bygd lokale statistikker som vi sammenligner med sentrale statistikker, og som brukes som grunnlag når vi skal forhandle lønn, forteller han.

For tillitsvalgte: Kurs om lønnsstatistikk

nettkurs 150.pngHvordan kan du bruke NITOs lønnsstatistikk i lønnsarbeidet som tillitsvalgt? I dette kurset går vi gjennom de viktigste statistikk-verktøyene du har tilgang på som tillitsvalgt i NITO  - hvor du finner dem og hvordan du bruker dem.

Du får kunnskap om hvordan du best kan forberede de lokale forhandlingene og hvordan du hjelper medlemmer med den individuelle lønnsutviklingen.

Kurs om lønnsstatistikk i NITOs læringsportal for tillitsvalgte
(krever pålogging - kun for tillitsvalgte)

Alle er tjent med mest mulig representativ statistikk

Danielsen sier at hvis statistikken skal ha verdi, må den aksepteres av arbeidsgiver.

- Da er det viktig med nok innrapportering i statistikken. Alle er tjent med mest mulig representativ statistikk, som gjør det lettere å få gjennomslag i lønnsforhandlinger. Der stiller heldigvis NITO bra med en svarprosent på over 70 prosent.

Det gjør det enklere for arbeidstakere å få det de er verdt, men statistikken er også viktig for arbeidsgiver, poengterer han.

Unngå turnover av ansatte

- Representativ lønnsstatistikk er også veldig viktig for virksomheten. For å beholde dyktige ansatte og unngå høy turnover, er det avgjørende å klare å tilby fornuftig lønnsnivå og betingelser, sier Danielsen.

Danielsen forteller videre at det er vanskelig å ansette og beholde dyktige folk når man konkurrerer med privatmarkedet om de samme hodene.

- For oss som konkurrerer med privatmarkedet, er vi nødt til å gi anstendig lønn i forhold til statistikken til privatmarkedet, som vi konkurrer med, sier han.

Visualiser statistikken

- I Avinor flysikring har vi lenge prøvd å bli flinkere til å bruke statistikk internt, som jo er den eneste måten for å faktisk få god sammenligning av lønn. Å bare se på gjennomsnitt forteller lite om problemene internt rundt fordeling av lønn.

Om han skal gi et råd til andre tillitsvalgte som forhandler lønn, så er det å visualisere statistikken.

- Jeg anbefaler alle vi snakker med å bruke statistikken internt i bedriften og sette opp spredningsdiagram. Det er selvfølgelig veldig viktig hvordan man bruker statistikken, men man må også visualisere, nettopp det er utrolig viktig ovenfor arbeidsgiver, avslutter han.