NITO Studentene har inngått et nytt samarbeid med digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. I starten av 2021 skal studentleder i NITO, Silje Skyttern, se videre på samarbeidsmulighetene med ministeren. 

- Vi håper å fungere som en referansegruppe for statsråden som gjør at hun enklere får dialog med unge ingeniører og teknologer. Blant annet kan vi bidra i arbeidet med personvern og digitalisering av offentlig sektor, sier Skyttern.

Digitalisering i fokus 

Ifølge Skyttern vil det i framtida være et stort behov for IKT-kompetanse, og vi er derfor avhengige av å utdanne dyktige ingeniører og teknologer. 

- Ingeniør- og teknologiutdanningene har lenge vært underfinansierte. De siste årene har det også vært et økende overopptak på disse studiene. I 2020 ble det gitt tilbud til 92 prosent flere studenter enn det var plasser til.

- Ikke god nok kjønnsbalanse

NITO Studentene er også bekymret for den skjeve kjønnsbalansen i IKT-utdanningene.

- Selv om IKT-utdanningene har hatt en trend mot en bedre kjønnsbalanse de siste årene, så er skjevheten fortsatt stor.

- Vi er avhengige av at både bransjen og utdanningssystemet samarbeider om gode tiltak, dersom vi skal rekruttere flere kvinner til disse utdanningene.

Les: Teknologi- og realfag åpner mange dører

Skyttern har også vært i dialog med digitaliseringsministeren om hvordan man kan sikre ingeniør- og teknologikompetanse i distriktene, og hvordan kommunen kan bli en mer attraktiv arbeidsplass. 

- Fra våre egne undersøkelser ser vi at svært få av våre medlemmer har kommunen som sitt førstevalg når de skal søke jobb etter studier. Vi mener kommunene og offentlig sektor må gjøre seg mer attraktive som arbeidsplass for nyutdannede.