Gå til innhold
Illustrasjonsbilde: pexels.com
2020

Hvor langt unna er Covid-19-vaksinen?

Vaksinekappløpet har pågått siden pandemien brøt ut. Hvorfor tar det så lang tid å utvikle en vaksine? Og hvor langt har vi egentlig kommet? Bli med på stream når forsker Arne Michael Taxt forklarer.

Tirsdag 1. desember inviterer NITO Bioingeniørfaglig institutt (NITO BFI) til ettermiddagsarrangement med Arne Michael Taxt, forsker ved avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus. Han har ph.d. i vaksineutvikling og er også legespesialist i barnesykdommer.

NITO BFI har denne høsten hatt et bredt digitalt kurs- og arrangementstilbud. Utvikling av Covid-19-vaksine er noe som angår oss alle. Dette arrangementet gir NITO-medlemmer mulighet til å få førstehåndsinformasjon om vaksineutvikling fra fagmiljøet i Norge. Arrangementet er gratis for NITO-medlemmer.

Påmelding stream: Utvikling av en Covid-19-vaksine

Arne Michael Taxt vil i sitt foredrag fortelle om hvor langt vi er kommet i utviklingen av en vaksine mot Covid-19. Han vil også redegjøre for hvilke hindre som gjenstår å passere før en eventuell vaksinekandidat kan godkjennes og settes i produksjon. 

Vaksinasjon en medisinsk bragd

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer, og redder millioner av mennesker hvert år. I et globalt perspektiv er derfor viktigheten av vaksiner svært høy.

Forsker Arne Michael Taxt, Oslo universitetssykehus- Utviklingen av teknikker for vaksinasjon er en av de største bragder i medisinsk historie, sier Taxt (bildet).

- En vaksine er en etterlikning av et virus eller en bakterie, laget for å frembringe en beskyttende immunrespons uten å gi sykdom. Vaksinasjon kan derfor potensielt utrydde sykdommer fullstendig, slik som var tilfellet med koppervaksinen, forteller han.

- Iblant er vaksinasjon så effektivt at befolkningen over tid helt glemmer de sykdommene det vaksineres mot. Dermed mister man forståelsen av vaksinenes betydning, noe som kan gi grobunn for vaksineskepsis.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har pekt ut vaksinemotstand som en av de ti største helseutfordringene verden står overfor.

Vaksinekappløp

Han forteller at vi har flere vaksiner som rapporteres å gi ca 90 prosent beskyttelse mot Covid-19, basert på foreløpige data fra store kliniske studier (fase 3-studier, utprøving i større pasientgrupper).

- Disse vaksinene blir fortløpende vurdert av regulatoriske myndigheter med tanke på hastegodkjenning for bruk. En godkjenning vil være avhengig av overbevisende data med tanke på sikkerhet og beskyttende effekt.

- Vaksineprodusentene jobber allerede med storskala produksjon og systemer for distribusjon. Noen av vaksinekandidatene vil behøve transport på -80 grader, noe som kan bli en stor utfordring, særlig i forhold til lav-inntektsland, avslutter han.

Bioingeniørfaglig institutt

Publisert: Sist oppdatert: