Gå til innhold
Illustrasjonsbilde: pexels.com
2020

Covid-19-vaksine klar for Norge til våren?

Vaksinekappløpet har pågått siden pandemien brøt ut, men nå viser flere vaksinekandidater gode resultater. Forsker Arne Michael Taxt er optimist, og tror vaksinering blir en realitet i Norge i løpet av våren 2021.

Tirsdag 1. desember inviterte NITO Bioingeniørfaglig institutt (NITO BFI) til ettermiddagsarrangement med Arne Michael Taxt, forsker ved avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus. Han har ph.d. i vaksineutvikling og er også legespesialist i barnesykdommer.

Fra sitt hjemmekontor loset Taxt tilhørerne gjennom en leksjon i vaksineutviklingens historie, hvilke vaksinetyper som finnes og hvordan vaksiner gjennom årene har bidratt til å både utrydde og holde sykdommer i sjakk.

Forsker Arne Michael Taxt på hjemmekontor holdt foredrag på stream om utvikling av covid-19 vaksine for NITO-medlemmer. NITOs Jørn Eilertsen til høyre i bildet.
Forsker Arne Michael Taxt på hjemmekontor holdt foredrag på stream om utvikling av covid-19-vaksine for NITO-medlemmer. NITOs Jørn Eilertsen til høyre i bildet.

Han gikk deretter over til å redegjøre for hvor langt vi er kommet i utviklingen av en vaksine mot covid-19 og hvilke vaksinekandidater som per i dag virker å være nærmest godkjenning og storskala produksjon.

- En vaksine er en etterlikning av et virus eller en bakterie, laget for å frembringe en beskyttende immunrespons uten å gi sykdom. Vaksinasjon kan derfor potensielt utrydde sykdommer fullstendig, slik som var tilfellet med koppervaksinen.

- Iblant er vaksinasjon så effektivt at befolkningen over tid helt glemmer de sykdommene det vaksineres mot. Dermed mister man forståelsen av vaksinenes betydning, noe som kan gi grobunn for vaksineskepsis, fortalte Taxt.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har pekt ut vaksinemotstand som en av de ti største helseutfordringene verden står overfor.

Vaksinekappløp

- Vanligvis tar vaksineutvikling opptil 15 år, fortalte Taxt. Denne gangen var man i en særstilling, fordi man allerede kunne bygge videre på avbrutte vaksineutviklingsforsøk etter SARS-CoV-1 og MERS-CoV.

I tillegg er det denne gangen også gjort svært store investeringer i vaksinesatsingen som har ført til at man har kunnet ha langt raskere prosesser i vaksineutprøvingen.

Han fortalte i sitt foredrag at vi allerede har flere vaksiner som rapporteres å gi ca 90 prosent beskyttelse mot covid-19, basert på foreløpige data fra store kliniske studier (fase 3-studier, utprøving i større pasientgrupper).

Ti vaksinekandidater er under klinisk utprøving. I tillegg er to vaksiner allerede utviklet og godkjent for bruk i henholdsvis Kina og Russland. Det er begrenset med informasjon om disse to vaksinene, men begge er allerede tatt i bruk, delvis før man har gjennomført kliniske studier på mennesker. 

Flere lovende vaksinekandidater

- Blant de ti vaksinekandidatene som er under utprøving, er det tre vaksinekandidater som kan vise til svært lovende resultater, fortalte Taxt.

De tre kandidatene som er ligger nærmest å kunne bli godkjent, og som nå jobber med å søke godkjenning, er den mye omtalte vaksinekandidaten fra Pfizer, samt to andre kandidater fra henholdsvis Oxford/AstraZeneca og Moderna.

- Disse vaksinene blir fortløpende vurdert av regulatoriske myndigheter med tanke på hastegodkjenning for bruk. En godkjenning vil være avhengig av overbevisende data med tanke på sikkerhet og beskyttende effekt.

- Vaksineprodusentene jobber allerede med storskala produksjon og systemer for distribusjon. Noen av vaksinekandidatene vil behøve transport på -80 grader, noe som kan bli en stor utfordring, særlig i forhold til lav-inntektsland, fortalte han.

- Jeg er optimist. Det er mange gode vaksinekandidater som har vist lovende resultater den siste tiden, og sannsynligvis vil det bli flere vaksiner tilgjengelig i løpet av 2021. - Forhåpentligvis blir vaksinering en realitet i Norge i løpet av våren, avsluttet Taxt.

Bioingeniørfaglig institutt

Publisert: Sist oppdatert: