Innlegg av Trond Markussen, president i NITO, og Guro M. Fjellhaug, NITO Hordaland.

Den norske modellen er ett av de viktigste konkurransefortrinn norsk arbeidsliv har å stille opp med. Få alvorlige konflikter, en vilje til nytenkning og omstilling under trygghet er resultatet. Alle parter kjenner på ansvaret.

Det er overraskende at så få hittil har fremhevet mulighetene som ligger i at arbeidslivets parter kan og bør bidra til en positiv utvikling innenfor bærekraft og klima.

Klimatiltak i tarifforhandlinger

NITO har de siste årene jobbet aktivt for at vi skal få på plass klimatiltak på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og at tarifforhandlinger skal være et redskap for dette.

Det viktigste prinsippet som styrer norsk arbeidsliv er medbestemmelsesmodellen, der arbeidstakere, arbeidsgivere og stat samarbeider om å finne de beste løsningene. Bruken av medbestemmelsesretten åpner seg opp i de reviderte avtalene.

NITO mener at det ikke lenger er nok at arbeidsgiver har enerett til å ta beslutninger som kanskje vil føre til store kostnader for klima og miljøet på sikt.

Unik mulighet

Vi mener at det å ta i bruk det sterkeste virkemiddelet man har i arbeidslivet, nemlig forhandlinger mellom to likeverdige parter, vil være et riktig skritt i utviklingen. Da kan partene komme fram til forpliktende løsninger på områder som reiseaktiviteter, energibruk, material- og ressurseffektivitet og innkjøp. Det vil gi resultater.

Det er i ferd med å skje noe. Det ser vi i hvordan klima og bærekraft er inkludert i den nylig ferdigforhandlede protokollteksten med staten og i avtaler med Spekter og Samfunnsbedriftene.

Konkurransefortrinn

Det gir muligheter til å bruke den nordiske modellen som det konkurransefortrinnet vi vet den er.

I de reviderte avtalene står det svart på hvitt at tiltak som fremmer bærekraftsmålene skal være en del av partssamarbeidet, fra sentralt nivå til den enkelte virksomhet, og at de lokale partene må finne løsninger for å redusere miljøavtrykket i den enkelte virksomhet.

Her ligger det store muligheter, om partene er villige til å ta ansvaret og har kunnskapen til å utnytte mulighetsrommet dette gir. Et av de viktigste tiltakene her vil være å bistå tillitsvalgte, arbeidsgivere og ansatte med hvordan man kan jobbe for de globale bærekraftsmålene i den enkelte virksomhet.

Partene må se mulighetene

Vi vil oppfordre alle aktørene i partssamarbeidet om å ta innover seg mulighetene og ansvaret som den norske modellen har for å bidra til grønn omstilling.

Det finnes ingen jobber på en død planet. Vi må gå fra prat til handling, gjennom at klima og bærekraft blir et tema på møter mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver, og ikke minst få klima og bærekraft inn i tarifforhandlingene både lokalt og sentralt.

Innlegget ble opprinnelig trykket i Bergens Tidende 29.11.20