Trond talerstol landsmote 181120 u logo 2.jpg

- Jeg hører flere si at vi må være forsiktige med å bruke oljefondet, fordi våre barn og barnebarn også skal ha glede av det. Markussen spør: Hva slags samfunn vil vi ha? Skal vi bare leve av rentene fra oljefondet?

- Ja, jeg blir litt oppgitt. Regjeringen har gjort mye bra for å motvirke konsekvensene av pandemien. Nå står vi midt i bølge to, det er viktigere enn noensinne å være pro-aktiv. Regjeringen er for bakpå, sa Markussen.

- Det ene midlertidige tiltaket avløser det andre, selv om forutsigbarheten for næringslivet har økt noe etter tirsdagens forlik med Fremskrittspartiet.

- Jeg savner likevel et tydelig langsiktig perspektiv. Vårt hovedbudskap til regjeringen har vært og er nettopp det, at vi må løfte blikket og ta noen store, strategiske grep.

Kan ikke la unge ingeniører stå uten jobb

Når det gjelder NITO-studentene, står mer enn 20 prosent av dem som gikk ut i vår uten jobb. Hvis pandemien fortsetter, vokser utfordringen også for dem som blir ferdig neste vår.

- Jeg er selvfølgelig bekymret på vegne av dem det gjelder, men også på vegne av samfunnet. Vi løser ikke utfordringene ved å la unge ingeniører og teknologer, med fersk kompetanse fra universiteter og høgskoler, stå uten jobb.

Må redde maritim næring

- Maritim industri er ett eksempel på en bransje som sliter og der regjeringen kunne gjort mer, sa Markussen. - Vi har flere tusen medlemmer her. Ringvirkningene er store for leverandører og lokalsamfunn.

NITO jobber sammen med andre organisasjoner for å få regjeringen til å få fortgang i planlagte prosjekter. - Regjeringen har gjort mye bra, men her går det altfor tregt. Vi kan ikke risikere å miste arbeidsplassene, og dermed kompetansen til våre ingeniører og teknologer i denne industrien. Den er alt for viktig i arbeidet med omstillingen til et enda mer bærekraftig samfunn.

Pandemien ser ut til å bli langvarig

- I løpet av et par-tre uker i vår økte antall permitterte NITO-medlemmer fra null til vel 1000. Vår viktigste jobb var å bidra til å sikre inntekt for medlemmene som ble permittert.

- Fra mars og fram til nå har vi sendt 21 brev til storting og regjering, inkludert innspillene til statsbudsjettet, med forslag til korona-tiltak. Myndigheter, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner har stått sammen for å redusere skadevirkningene av pandemien på folk og næringsliv.

Totalt er nå 1600 av NITOs medlemmer ledigmeldt, 500 er permittert. - Selv om regjeringen skulle komme med tiltakspakker til for eksempel maritim industri, må vi forberede oss på et tøft arbeidsmarked i 2021, sa Markussen. - Når NHO ser for seg opp mot 20.000 flere permitterte bare de nærmeste ukene, viser det hva vi kan vente oss.

Honnør til medlemmene i sykehusene

- Leger og sykepleiere har fått mye oppmerksomhet for sitt bidrag til å hjelpe korona-syke. Men også NITOs medlemmer i helsesektoren – bioingeniørene, IT-ingeniørene, medisinsk-teknisk og flere, har gjort en kjempejobb.

- Bioingeniørene, som er vår største medlemsgruppe innen helse, er helt avgjørende i prøvetaking og analysearbeidet, og de har vært like hardt belastet som øvrig helsepersonell. Det er lagt merke til av myndighetene, understreket Markussen. Tidligere i høst hadde NITO møte med helseministeren for å orientere om situasjonen.

Det vanskelige lønnsoppgjøret

Markussen benyttet også anledningen til å kommentere årets lønnsoppgjør. - Resultatet av forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri ble 1,7 prosent, der det meste av dette er rester, eller overheng, av tillegg som ble gitt i fjor. Dette har gitt svært begrenset handlingsrom for oppgjør i øvrige forhandlingsområder, sa Markussen.

NITO-presidenten understreket at denne rammen er en norm, ikke et tak. - Vi opplever likevel at flere og flere arbeidsgivere bruker prosenten som et tak. I høst har det vært ekstra ille, sa Markussen. Han pekte på at det særlig for ansatte i helse og andre samfunnskritiske funksjoner, som har stått på gjennom koronakrisen, har arbeidsgivers forståelse skapt reaksjoner. Tolv helseforetak har bedt om bistand.

- Urovekkende mange kommuner bruker 1,7 prosent som et absolutt tak, i tillegg til at de blander inn sentrale overheng og glidninger i de lokale forhandlingene. 35 kommuner er i brudd, sa Markussen.

- I staten landet Akademikerne etter mekling, og lokalt forhandles det om «skillemynt», sa Markussen.

- Vi har også fått inn flere tvistesaker fra de lokale lønnsforhandlingene i NHO-området.
I NHO-området har Fellesforbundet forhandlet fram formuleringer for funksjonærer som utfordrer den tradisjonelle grensegangen mot NITO. Det er bakgrunnen for meklingen mellom NITO og NHO som fant sted mandag og tirsdag og som førte til enighet. Avtalen mellom NHO og NITO ble forhandlet i en annen tid og det var viktig å sikre at NITO kan forhandle for alle NITO-medlemmene.

Ingen ingeniørstreik – NITO og NHO enige i mekling

Han pekte også på lyspunkter: - I en rekke tariffavtaler har partene tatt inn over seg ansvaret for å arbeide for bærekraftig utvikling. Både i Oslo kommune og for Samfunnsbedriftene er det kommet inn resultater som vi har jobbet for lenge. Og på kompetanseområdet ser vi en økende forståelse for behovet for livslang læring gjennom yrkeslivet.

- Vi forstår alle at bedrifter og virksomheter opplever en krevende tid. Men noen bransjer og virksomheter går så det suser og har økonomi til å tåle et lønnsoppgjør som er høyere enn 1,7 prosent.

- Vi anerkjenner frontfagsmodellen, men ikke at den misbrukes av arbeidsgiverne. Det er et sykdomstegn at så mange av gruppene våre bryter forhandlingene. Samtidig er det riktig å markere at «dette finner vi oss ikke i». Tariffutvalgene og forhandlingsseksjonen i NITO får noen travle dager fram mot jul.

Trond skjermer 2 web.jpg