Sara Kaino er utdannet prosessingeniør, og jobber i dag som leder for utskipninger på et gruveanlegg i Sibelco i Finnmark. Da hun skulle gå over i fast stilling etter endt graduate-program, brukte hun NITOs lønnsstatistikk aktivt.

- Som nyutdannet fant jeg det veldig nyttig å bruke NITOs lønnsstatistikk. Det er vanskelig å vite hva man skal sette som pris på seg selv når du ikke har arbeidserfaring, poengterer Kaino.

Nyttig verktøy 

Hun erfarer at første tilbud ofte ikke er veldig bra, og da gir statistikken en god pekepinn å jobbe videre ut ifra.

- Jeg vet om andre som har godtatt langt mindre i lønn enn de strengt talt burde, siden de ikke visste bedre, sier hun.

Kaino forteller at lønnsstatistikken har vært et veldig nyttig verktøy for henne i starten av karrieren.

- Lønn er både individuelt og veldig privat, men med lønnsstatistikken slipper du spørre andre hva de tjener. Det var ikke noe jeg var komfortabel med å spørre andre om, forteller hun.

Isteden refererte hun til NITOs lønnskalkulator i lønnsforhandlingene både før og etter graduate-programmet.

NITOs lønnsstatistikk ble anerkjent av arbeidsgiver

- Da jeg fikk det første jobbtilbud kikket jeg på hva statistikken sa for geografiske områder, ansiennitet og liknende. Det var litt vanskelig siden jeg bor i Finnmark og det er noe manglende data her, så jeg måtte belage meg mest på statistikken for hele Norge.

I forhandlingene refererte hun til NITO som fagorganisasjon og at deres lønnsstatistikk sa noe annet.

- Jeg argumenterte med at statistikken er representativt, og at man kan ta ut statistikk for den spesifikke industrien. Jeg ble heldigvis tatt seriøst og fikk gjennomslag for det.

Sara1.jpg
- Som nyutdannet fant jeg det veldig nyttig å bruke NITOs lønnsstatistikk, sier Sara Kaino.

Hun forteller at hun kommer til å fortsette å bruke statistikken i framtida.

- Jeg kommer definitivt til å bruke det igjen, og håper bare at andre medlemmer er like flinke til å melde inn sin lønn, så vi får enda mer representativ statikk, avslutter hun.

NITOs lønnsstatistikk er ditt viktigste verktøy i lønnsforhandlinger

NITOs lønnsstatistikk er et av de desidert mest populære verktøyene på NITO-sidene, og det er ikke uten grunn. Det er nemlig ingeniører og teknologers viktigste verktøy for å sikre en god lønn for arbeidet de utfører.

NITO lager årlig lønnsstatistikk for medlemmene sine innenfor alle avtaleområder: Privat, stat, kommune, KS-energi og Spekter 1-10. Det gir NITO-medlemmer mulighet til å utføre lønnssammenligninger, registrere egen lønn og laste ned statistikkhefter på min side.

- Vi har innsamling en gang i året, og svarprosenten ligger på rundt 71 prosent. Det er ganske høyt for å være en fagforening, men vi skulle selvfølgelig ønsket at enda flere yrkesaktive medlemmer svarte. Jo høyere svarprosent, jo bedre produkt, sier Vigdis Texmoen.

Texmoen jobber som seniorrådgiver i NITO, og har med unntak av et par avbrekk hatt hovedansvaret for NITOs lønnsstatistikk og undersøkelser siden 1998.

Finn din verdi med NITOs lønnskalkulator

I enhver sitasjon der du skal forhandle lønnen din er det viktig å ha oversikt over hva som er det reelle gjeldende lønnsnivået. Derfor lager NITO årlig lønnsstatistikk for sine medlemmer innenfor alle avtaleområder.

- Det er viktig at du kjenner det gjeldende lønnsnivået på den typen jobb du utfører. Både så du slipper å be om altfor lite og kommer tapende ut av det, eller at du har en helt urealistisk forventing som gjør at du aldri kan bli helt fornøyd, poengterer Texmoen.

Vigdis3.jpg

Den enkleste måten for NITO-medlemmer å finne ut hva de burde ligge på i lønn er NITOs lønnskalkulator.

- Lønnskalkulatoren har veldig mange kriterier man filtrere på, for eksempel alder, utdanning, ansiennitet, NITO-avdeling før fylkesinndeling, arbeidsområde, nasekode i næringsgren, om du har rett til overtid eller ikke, og så videre.

- Det blir veldig mange kriterier til sammen, så hvis du legger inn mange kriterier på en gang kan det bli for få som er like deg. Er det færre enn fem blir utvalget for lite, og da gir ikke lønnskalkulatoren ut tall, forklarer hun.

Prøv NITOs lønnskalkulator

NITOs lønnskalkulator viser et gjennomsnitt av hva alle NITOs medlemmer tjener. Hvert avtaleområde blir oppdatert en gang i året.

Sjekk hvordan din lønn er i forhold til andre ingeniører.

Se hva du bør tjene i NITOs lønnskalkulator

Bonus og variabel overtid

Til motsetning fra Tekna, så har ikke NITOs lønnsstatistikk inkludert bonus i sitt lønnsbegrep.

- Det bidrar til å dra deres tall litt opp og våre litt ned. Grunnen til at vi har valgt å ikke inkludere det, er at det er et årlig varierende siffer som avhenger av hvordan bedriften har gjort det. Vi ser ikke på det som lønn, men heller noe ekstra, forklarer Texmoen.

Det samme gjelder variabel overtid.

- Variabel overtid er ikke inkludert i tallene. Noen har ikke rett overtid, mens andre har fast overtid inkludert i lønnen deres, altså at de har lagt til grunn at de får en viss overtidsdekning i lønnen sin.

God lønnsutvikling for NITO-medlemmer

Den generelle lønnsutviklingen for NITOs medlemmer i privat sektor har over veldig mange år holdt tritt med utviklingen på folketrygdens grunnbeløp, som gir et bilde av den totale lønnsutvikling i samfunnet.

- Lønnsutvikling for våre medlemmer er på linje med, og tidvis litt over den generelle lønnsutviklingen i Norge.

NITOs lønnsstatistikk er også et viktig verktøy for arbeidsgivere, og NITO selger privatstatistikken til arbeidsgivere som har abonnementsordning.

- Mange ønsker å se våre tall for å vite hva de skal legge til grunn når de ansetter folk og skal forhandle om lønn, avslutter hun.

Sjekk NITOs lønnsstatistikk på Min side (krever pålogging)