Gå til innhold
Hender på tastatur, ser e-post kommer inn. Foto: GettyImages
2020

Nye forsikringsbevis på vei til deg

Mange har kollektive forsikringer gjennom NITO. I disse dager sendes faktura og forsikringsbevis for 2021.

Husk å betale innen forfall, slik at du er godt sikret også i 2021

Forsikringssummer og priser øker i 2021

NITO sine medlemsforsikringer er kollektive forsikringer og kan bare kjøpes av NITO sine medlemmer. Derfor har medlemsforsikringene egne regnskap i forsikringsselskapet.
Egne regnskap betyr at forsikringspremien det enkelte medlem betaler for en medlemsforsikring stort sett bestemmes av hvor mange skader medlemmene har hatt gjennom året, og hvor store erstatningsutbetalingene har vært. I tillegg når premien bestemmes, kommer også administrasjons- og skadeoppgjørskostnader samt G- og indeksreguleringer.

Mange medlemmer har dessverre vært utsatt for skade i 2020, men da også hatt glede av NITO-forsikringene. Men, mange skader medfører også økte erstatningsutbetalinger og det er derfor nødvendig å øke premiene for 2021.

Økte forsikringssummer

  • Forsikringssummen for NITO Innboforsikring Fritidsbolig øker fra 750.000 kroner til 1.000.000 kroner
  • Forsikringssummene i NITO Utvidet Ulykkesforsikring øker med økningen i Folketrygdens grunnbeløp (G)

Hovedårsakene til premieøkninger

  • Økt antall skader
  • Økte erstatningsutbetalinger som også har sammenheng med; valuta, dyrere å utbedre skader samt indeksreguleringer

Få månedlig betaling på dine NITO-forsikringer

  • Enkelt å opprette med bankId
  • Betalingen trekkes automatisk den 20. hver måned
  • Du har full oversikt og kontroll i din nettbank

Opprett AvtaleGiro på Min side

Er du riktig forsikret? Få en gjennomgang av dine forsikringer

Opplysningene du registrerer lagres og benyttes kun for at NITO eller Tryg Forsikring kan følge opp din henvendelse. Se NITOs personvernerklæring for mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

NITOs forsikringssenter

Forsikringssenter_smalt.jpg

30 prosent rabatt på forsikring

Få god forsikring til god pris. Allerede fra første private skadeforsikring får du 30 prosent rabatt hos Tryg, og får deres fordelsprogram Tryg Pluss med:

  • Tryg Omsorg - ti timer gratis psykologhjelp
  • Tryg Bolighjelp
  • Tryg ID

30 prosent på private skadeforsikringer

Gå ikke glipp av dine medlemsfordeler

Sjekk dine samtykker

Aktuelle saker om dine medlemsfordeler