Meld deg på NITOs lederkonferanse 2021 allerede nå

- Sett kursen. Det er ekstremt viktig, oppfordret Stine Lise Hattestad Bratsberg, leder i KPMG pure sustainability. - Det er en reise. Begynn å ta tak i det nære og de åpenbare tingene, sa hun. 

- Alt vi lager må være i harmoni med planeten. Leder i New Movements, Martin Evensen, fortalte om sin gründerreise og hvordan det er mulig å utvikle produksjon av bærekraftige sko.  

lederkonferansen 2020 listefoto.jpg

Siri Martiradonna, bærekraftsdirektør i Omsorgsbygg viste eksempler på bærekraftige bygg og hvordan de planlegger med miljø- og framtidsrettede løsninger i sine prosjekter. Bærekraftsdirektør Marianne Groven i Elopak inspirerte om hvordan kartong og emballasje stadig blir mer miljøvennlig. Ledere må gå foran og vise vei, det var også noe av budskapet fra Bjørn Kjærand Haugland administrerende direktør i Skift Norge, Birgit M. Liodden, leder i The ocean opportunity lab og Sabina Du Rietz fra Örebro Universitet. 

Og hvilke forventninger har neste generasjon til ledere?

silje skyttern ute bred.JPG

Silje Skyttern (bilde), leder av NITO Studentene er sikker på at det å sette miljø og bærekraft på agendaen er viktig for den nye generasjonen. Hun løftet fram flere forventninger de unge har til ledelse og det å være ny i arbeidslivet, blant annet: 

  • Sørg for faglig utvikling 
  • Gi rom for nye perspektiver 
  • Ansvar og involvering – det å bli satset på 
  • Er det jeg gjør verdifullt? – Gi jobben mening 

Spesiell tid vi lever i 

Trond Markussen bærekraftsball bred web.JPG

NITOs lederkonferanse 2020 ble arrangert 12. november og ble i år arrangert digitalt. - Smittevernet er viktigere enn at vi mister «mingle-effekten» ved ikke å kunne møtes fysisk, sa NITO-president Trond Markussen (bildet). Han tok i sitt foredrag utgangspunkt i den spesielle situasjonen vi alle er i.  

- I NITO har vi lagt om virksomheten til å bli nesten hel-digital, med de fordeler og ulemper det medfører. I mange tilfeller øker produktiviteten, samtidig synker gjerne kreativiteten når vi ikke kan møtes fysisk. 

Kjenner på ensomheten som leder 

- Du skal forholde deg til en situasjon du neppe har opplevd før. Det kan til tider føles ensomt å være leder, selv om du har medarbeiderne dine rundt deg. Nå, når du stort sett ser dem på skjermen, oppleves det antageligvis enda mer ensomt enn før.  

Markussen mener det er viktig å bidra til å holde motivasjonen oppe, både hos medarbeiderne og hos seg selv. Han stilte også spørsmål ved hvordan dyrke kulturen i selskapet i en tid som nå.  

- Lederens betydning for kulturen i en virksomhet kan etter min mening ikke overvurderes. Da må det tenkes ut av boksen. Ingeniører og teknologer er kjent for å finne løsninger på problemer. Det betyr gjerne å måtte tenke helt nytt.  

Å bære kraft… 

Bærekraft var gjennomgående tema på konferansen. Hva er bærekraft? Er det å drive bedrifter med tanke på å slippe ut minst mulig CO2? 

Markussen viste til Store norske leksikon som definerer bærekraftig utvikling som «en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov». 

- Definisjonen er vid, men egnet til ettertanke. Vi blir tvunget til å tenke på hvordan vi kan etterlate et samfunn, et arbeidsmarked, en natur som er i minst like god stand som den du og jeg kom inn i, sa han. 

Verden må ses med nye øyne 

NITO har vedtatt å jobbe med FNs bærekraftsmål, med særlig vekt på helse, utdanning, anstendig arbeidsliv og økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur og arbeidet med å stoppe klimaendringene. 

- Disse målene er ikke nye for oss, jeg ser på dem som helt grunnleggende i NITOs daglige arbeid. Forskjellen er at vi må forholde oss til målene, eller skal vi si oppgavene, med nye øyne. Med bærekraftsøyne.  

- Er det for eksempel riktig at vi skal reise land og strand rundt med fly for å delta på møter og arrangementer? Pandemien har på en brutal måte vist oss at det behøver vi ikke. Samtidig er det ikke alltid mulig å hjelpe medlemmene via skjermen. Vi må ut å treffe dem og snakke med dem. Kanskje må vi i retten med en sak. Da er vi avhengig av å kjenne alle nyanser i saken, og det er ikke like lett bare via en skjerm. 

- Poenget mitt er: Bærekraftsmålene tvinger oss til å være mye mere bevisst på aktiviteten vår, sa Markussen. 

Hvilket ansvar har du? 

Han utfordret deltakerne: Hvilket ansvar har du som leder for å legge til rette for et mer bærekraftig samfunn? 

- Ja, det er krevende å svare på et slikt spørsmål, sa Markussen.  

- De fleste av NITOs medlemmer har lederroller på et mellomnivå. Da kommer man lett mellom barken og veden, mellom en toppledelse som sender oppgaver nedover og medarbeidere som sender spørsmål og krav oppover. 

- Men la meg snu på det: Du får impulser og informasjon både ovenfra og nedenfra. Da er du en av dem som vet mest hva som rører seg i bedriften. Det er en situasjon som jeg mener mellomledere kan utnytte i mye større grad.  

- Men det krever mot til å stå fram, og en ledelse som er lydhør for innspill. 

- Du har kanskje medarbeidere som har tanker og idéer om hvordan bedriften kan drive mer bærekraftig, og du har selv noen oppfatninger om det. Du må sørge for at ledelsen får denne informasjonen, og bedriftens leder må sørge for at styret blir oppdatert, sa Markussen. 

- Vi må utnytte konkurransefortrinnet med korte beslutningsveier og at vi respekterer hverandre, uansett hvor i bedriften idéer og forslag til bærekraftsforbedringer kommer fra.

Meld deg på neste års lederkonferanse

Andre kurs og arrangementer som passer for deg?

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv