Koronapandemien gjorde at NITOs landsmøte denne gangen måtte gjennomføres digitalt 18.-19. november. 

NITO skal som organisasjon jobbe mer for å redusere sine klimaavtrykk. - Vi får en veileder for hvordan NITO skal arbeide med eget klimaavtrykk. Det blir spennende arbeid å ta tak i for hele organisasjonen. Det innebærer også at hovedstyret og tariffutvalgene skal jobbe videre med grønne forhandlinger og hvordan vi kan utvikle dette, sier Markussen.

- Vi har hatt gode diskusjoner om NITOs medlemskap i paraplyorganisasjoner, om den norske modellen og om en framtidig bærekraftig næringspolitikk.

landsmote 2020 collage listefoto 2.jpg

- Jeg er glad for at vi fikk gjennomført møtet, til tross for de begrensingene som pandemien setter. Et heldigitalt landsmøte for første gang, og det fungerte helt utrolig bra.

- Jeg vil rette en stor takk til alle involverte. Her bidro alle på hver sin måte til at både det tekniske og det innholdsmessige gikk etter planen, og vi fikk gode debatter.

- Nå ser vi fram, til kongressen i 2021, der vi igjen skal sette dagsorden for viktige politiske saker for ingeniører og teknologer.

Hilser til NITOs medlemmer

Flere profilerte samfunnsaktører hilser ingeniørene og teknologene i NITO i forbindelse med landsmøtet. 

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim:

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad:

Direktør for Norsk olje og gass, Anniken Hauglie:

Adm. dir. i Vestre, Jan Christian Vestre:

Aktuelle saker fra landsmøtet