Gå til innhold
2020

Brudd i helseforetakene – oppgjøret går til mekling

De avsluttende, sentrale forhandlingene med arbeidsgiverforeningen Spekter endte kvelden 8. desember i brudd. Dette innebærer at oppgjøret nå går til mekling hos Riksmekleren.

Brudd Spekter listebilde.jpg
Birgithe Hellerud, leder av SAN, Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter og Berit Grimsrud Syversen, Den norske jordmorforening, endte i brudd i lønnsoppgjøret for helseforetakene.

- Det viste seg vanskelig å komme til enighet etter at vi fikk rekordmange brudd i de lokale forhandlingene, sier Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter.

- Nå ser vi fram til konstruktive prosesser hos Riksmekleren, fortsetter hun.

Det er ikke avklart når meklingen vil gjennomføres, men sannsynligvis i løpet av januar 2021. Bruddet innebærer at oppgjøret ikke kan iverksettes for noen av medlemmene i helseforetakene tilknyttet område 10 før det foreligger en endelig løsning.

Et krevende år å forhandle

Asperud har ledet NITOs delegasjon i forhandlingene. NITO er desidert største forening i forhandlingssammenslutningen SAN, som representerer NITO, Den norske jordmorforening og Norges Farmaceutiske Forening i helseforetakene. Om lag 5700 NITO-medlemmer er omfattet av dette oppgjøret.

- Det har vært et krevende år å drive lønnsforhandlinger. Våre medlemmer i sykehusene har opplevd et enormt arbeidspress, og mange har måttet omstille seg på veldig kort tid. Det er også våre medlemmer som er fagfolkene bak de omfattende testanalysene som er gjennomført de siste ni månedene, sier Asperud.

NITO vil komme med mer informasjon når meklingstidspunkt er avklart, sannsynligvis en gang over nyttår.

Bruddprotokoll område 10, 8.12.2020

Slik forhandler NITO i Spekter

NITO forhandler med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter gjennom SAN, sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter. De sentrale partene i forhandlingene er Spekter på arbeidsgiversiden og SAN - Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter - på arbeidstakersiden. NITO er representert gjennom SAN.

Forhandlingene har tre faser:

Fase 1 - innledende sentrale forhandlinger

Spekter og SAN forhandler A-delen av avtalen i fase 1 av forhandlingene. I A-delen ligger de generelle bestemmelsene som gjelder alle medlemmene.

Fase 2 - lokale forhandlinger

Lokalt er det arbeidsgiver/helseforetaket og de lokale foreningene i SAN, eventuelt SAN-gruppe, som er parter i fase 2 hvor de forhandler B-delen av avtalen. I B-delen ligger bestemmelser om for eksempel lønn og arbeidstid for de fleste av NITOs medlemmer i Spekter-området.

Fase 3 - avsluttende sentrale forhandlinger

Hvis partene lokalt ikke blir enige, prøver de sentrale partene å løse uenigheten i fase 3, som er de avsluttende sentrale forhandlingene.

Selv om man er blitt enige om B-del lokalt, er ikke forhandlingene ferdige før protokoll er undertegnet av de sentrale parter. 

Publisert: Sist oppdatert: