De fleste arbeidstakere skal ha kompensert for merarbeid og overtid enten i form av avspasering eller lønn. Dette gjelder om arbeidet utføres på arbeidsplassen, på hjemmekontor eller andre steder.

Nå viser tall fra en undersøkelse blant NITOs medlemmer at færre får kompensert overtid når de jobber hjemmefra.

Snaut 70 prosent av de spurte NITO-medlemmene har jobbet eller jobber hjemmefra under koronapandemien.

Blant disse oppgir over 30 prosent av ingeniørene at de jobber flere timer i løpet av en arbeidsdag på hjemmekontoret sammenlignet med en arbeidsdag på arbeidsplassen.

Færre får overtidskompensasjon

Kun 45 prosent av de som jobber mer på hjemmekontor oppgir at de får merarbeidet kompensert.

Advokat i NITO, Tone Bjellaanes, mener tallet er alt for høyt i forhold til hvor mange som lovlig kan unntas arbeidstidsbestemmelser. Hun peker på at det kun er arbeidstakere som er ledere eller jobber i såkalt særlig uavhengig stilling som etter arbeidsmiljøloven kan unntas fra arbeidstidsbestemmelsene.

- At enda færre får kompensert overtid når de jobber hjemmefra kan ha sammenheng med at arbeid og fritid flyter mer over i hverandre på hjemmekontoret. Det kan føre til at arbeidstakere er mer tilbakeholdne med å rapportere overtid hjemmefra, sier Bjellaanes.

- Hvis det imidlertid er slik at arbeidsgivere er mer tilbakeholdne med å kompensere overtid som skjer på hjemmekontoret, er det bekymringsfullt, legger hun til. 

Bjellaanes understreker at arbeidstakere stort sett skal ha vanlig arbeidstid, enten de jobber hjemmefra eller på arbeidsstedet.

- Dersom man jobber mer enn arbeidstiden som er avtalt, skal du få kompensert for det.

Les: Du skal ikke jobbe gratis – krev overtidsbetaling

Ulovlige avtaler

NITO har i lang tid vært bekymret for at mange ingeniører ikke får overtidsbetalt, og har avtaler som er i strid med arbeidsmiljøloven.

- En stor andel av dem som jobber i privat sektor har skrevet under på arbeidsavtaler der overtidsbetaling er inkludert i årslønnen, såkalte ledende eller særlig uavhengige stillinger. Mange av disse avtalene er ulovlige, forteller Bjellaanes.

Les: Overtidsbetaling og særlig uavhengig stilling

Ifølge Bjellaanes er det arbeidsgivers ansvar å se at arbeidsforholdene til medarbeiderne er forsvarlige, og at man ikke jobber for mye uten kompensasjon.

- Men arbeidstaker har også et eget ansvar for å følge med. Du må passe på å føre timene dine, og krev kompensasjon for den tiden du faktisk jobber.

Tallene er hentet fra en undersøkelse gjennomført av NITO, der underkant av 1400 NITO-medlemmer har svart.