11. desember hadde NITO og de andre fagorganisasjonene innen maritim industri, FLT, Tekna, Lederne, Fellesforbundet, Negotia, El og IT, møte for å diskutere situasjonen i Kongsberg Maritime og maritim sektor generelt.

Flere av de tillitsvalgte ved verftene melder om kritisk situasjon med mulige oppsigelser.

Frykter fortsatt permitteringer og oppsigelser

Avtalen mellom regjeringen og FrP om statsbudsjett for 2021 inneholder flere gode tiltak for å hjelpe en kriserammet næring. NITO-president Trond Markussen mener det er bra at kompensasjonsordningen for bedrifter med over 30 prosent omsetningsfall styrkes.

- Vi er glade for at kondemneringsordningene for nærskipsfartøy utvides til offshorefartøy og får 150 millioner kroner ekstra, samt for flere av de andre ordningene som 240 millioner til bygging, oppgradering og vedlikehold, og 600 millioner til låneramme for grønn flåtefornying, sier Markussen.

Han er likevel usikker på om dette er nok til å forhindre omfattende permitteringer og oppsigelser etter nyttår.

- Det er verftene som trenger aktivitet, og mange av tiltakene treffer ikke helt her.

- At nettolønnsordningen får 484 millioner, vil først og fremst gagne rederiene og ikke verftene. NITO har etterlyst penger til bygging av offentlig finansierte maritime prosjekter slik som minerydderen Vanguard. Regjeringens langtidsplan for forsvaret inneholder formuleringer om å erstatte dagens kystvakt- og støttefartøyer og vurdere en fremtidig standardisert fartøyklasse - men det kan fort ta lang tid før dette blir til konkrete oppdrag for verftene.

Verdiskaping i Norge må sikres

Regjeringen skal nå i gang med en kartlegging av verftsnæringens økonomiske situasjon og effekten av dagens virkemidler.

Markussen sier det nå også er behov for å se nærmere på hvordan vi kan sikre verdiskaping i Norge. Han ønsker seg mer effekt av de offentlige innkjøpene, og bruken av andre virkemidler.

- Jeg ber regjeringen vurdere om det er mulig å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen bedre, sier han.

- Det er frustrerende å se at man for eksempel gir støtte til vrakpant, og så kan rederiene i praksis vrake skip hvor som helst uten at det gir aktivitet i Norge.

NITO og de andre fagorganisasjonene FLT, Lederne, Fellesforbundet, Parat, Tekna, Negotia og El og IT fortsetter å kjempe for maritim sektor sier Markussen.

- Denne næringen engasjerer tusenvis av mennesker og sitter på verdensledende kompetanse som vil bli avgjørende for å gjennomføre det grønne skiftet til sjøs, avslutter han.