En ny undersøkelse viser at 68 prosent er helt enig eller noe enig i at det er riktig å forby oppskyting av private fyrverkeri på nyttårsaften. Blant disse er 40 prosent helt enige om at private fyrverkeri bør forbys.

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på vegne av Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon, NITO. 1015 respondenter har deltatt i undersøkelsen.

På spørsmål om hva som er den viktigste grunnen til at fyrverkeri bør forbys, svarer hele 60 prosent at fyrverkeri bidrar til brann og personskader.

Det er ikke overraskende for visepresident i NITO og kommuneingeniør, Kjetil Lein (bildet). Visepresident-Kjetil-Lein.jpg

- Hvert år blir folk skadet av fyrverkeri og små og store branner oppstår. Dette skjer selv om folk har blitt flinkere til å bruke beskyttelsesbriller og at det er forbudt å skyte opp raketter med styrepinner

- I tillegg til skader på mennesker og verdier, er fyrverkeri skremmende for både ville dyr og husdyr. Ofte leser vi om dyr som blir traumatisert og skadet av fyrverkeri, særlig husdyr som hunder og hester er spesielt utsatt, sier Lein.

Målet må være en hyggelig og skadefri feiring

Han skjønner godt at folk ønsker å ha det hyggelig i disse koronatider, og at det kan være spennende med fyrverkeri. Likevel må folks liv og helse gå først. 

- Ulykker i forbindelse med fyrverkeri har tragiske følger for enkeltmennesker hvert år, med alvorlige personskader og materielle skader. Bare øyeskadene alene er god nok grunn til at norske politikere bør innføre forbud mot privat bruk av fyrverkeri, sier Lein.

NITO har mange medlemmer som jobber i brann- og redningsetatene rundt i landet. De rykker hvert år ut til ulykker og branner som følge av fyrverkeriulykker på nyttårsaften.

- Fyrverker i er fortsatt lovlig, og da er det viktig at alle tar ansvar og følger bruksanvisning og anbefalt beskyttelsesutstyr når de skyter opp på nyttårsaften, understreker Lein.