På inspeksjon hos vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

- Det er to viktige grunner til ikke å helle fett og matrester i avløpet. Det gir god næring til tusenvis av rotter som lever livet i kloakken og fettet bidrar til å tette rørene, sier president i NITO, Trond Markussen.

Vil ikke ha fettberg

På besøk hos vann- og avløpsetaten.Mange har hørt om fettberget i London, 250 meter langt og flere hundre tonn. De siste restene måtte graves ut for hånd.

Også i Oslo har man hatt tilsvarende, selv om det dog bare var 10-15 billass med fett og slam som måtte kjøres vekk.

For noen år siden var NITO med Oslo kommune og byrådsleder Raymond Johansen på en liten inspeksjon for å se på fettoppsamlingen i kloakken.

Vann- og avløpsetaten i hovedstaden bruker mye ressurser på å holde rørene åpne.

- Tette avløpsrør fører til unødvendig ressursbruk, både penger og tid, og ikke minst ergrelse for innbyggerne når kloakken går tett. Og ingen av oss er særlig glade i rotter i eget nærmiljø, sier Markussen.

La fettet tørke, kast det så i matavfallet. Slik blir det til ny ressurs. Om det går i restavfallet blir det som regel brent og blir da også om til ny energi.

Ressurser som kan gjenvinnes – fett gir ny energi

NITO-presidenten minner om at også fett og matrester er ressurser som kan gjenbrukes.

mus Getty Image.png- Matavfall blir biogass og biogjødsel som kan benyttes som drivstoff, mens biogjødsel brukes av jordbruket. Vi må bli enda flinkere til å se på avfall som en ressurs.

- Vi må utvikle teknologi som skaper nye muligheter for gjenbruk og dermed også mindre belastning for miljøet. Både innen vann – og avløp, og i ressurshåndtering er det mange spennende ingeniørarbeidsplasser, og i framtida vil det forhåpentligvis bli flere.

Slik behandler du fett og annet matavfall (fettvett.no)

Og slik sorterer du emballasje

Alt om vann og avløp i Oslo (Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune)

Se også innslag med NITO på NRK Østlandssendingen: Fett i kloakk