Gå til innhold
Prosjektledelse. Illustrasjon: Tom Haga
2020

7 tips for å bli en bedre prosjektleder

Styr unna fiasko, skap suksess. – Slik blir du en bedre prosjektleder.

De fleste av oss er med i ulike prosjekter både på jobb og gjennom fritidsaktiviteter, noen ganger også som leder av prosjektet.

Som teknolog og ingeniør har du gjennom hele din karriere vært involvert i eller ledet større og mindre prosjektprosesser. Daglig arbeider du i teamstrukturer, du leder og samhandler med andre medarbeidere og eksterne aktører for å nå dine og bedriftens mål.

Per Olav ApalnesPer Olav Apalnes (bildet) er foredragsholder på NITO sine prosjektlederkurs, Grunnleggende prosjektledelse og Videregående prosjektledelse. Han har lang erfaring som prosjektleder i offentlig og privat sektor og er sertifisert senior prosjektleder (IPMA B). Her er Apalnes sine beste tips til hvordan du kan gjøre prosjekter enda mer vellykket:

 1. Håndter mennesker skikkelig
  Bli godt kjent med teamet, forstå hverandre, få oversikt over kompetanse og hva som motiverer den enkelte.

 2. Ha et SMART mål
  Spesifikt, Målbart, Akseptert & Attraktivt, Realistisk og Tidsatt. Alle må hele tiden vite hvordan de ligger an, slik at veien fram mot mål er tydelig for alle.

 3. Sørg for forankring og god kommunikasjon
  Få med interessentene så tidlig som mulig i prosjektet, ha god kommunikasjon. Da kan de påvirke oppstarten og støtte deg hele veien fram til målet.

 4. Avklar rollene
  Lag et transparent ansvarskart over hvem som skal gjøre hva. Når alle vet hva alle gjør kommer dere også til samme mål.

 5. Ha et godt faktagrunnlag
  Å tenke er gratis, men å handle koster. Foreta grundige analyser. Gjennomfør interessentanalyse, situasjonsanalyse (SWOT), usikkerhetsanalyse, se på økonomiske forhold. Benytt erfaringer fra tidligere prosjekter som grunnlag for å gjenta suksesser og for å styre unna fiasko.

 6. Vær realistisk – forsøk å ikke overvurdere eller undervurdere
  Planlegg realistisk og sørg for at de som har ansvar for resultatene også planlegger tids- og ressursbruk mot ønsket kvalitet. Prosjektlederen bør beholde slakk til eget bruk, for å unngå at planen ryker. Alle bør arbeide venstrejustert, dvs. gjøre alt så tidlig som mulig. Da risikerer man å komme tidlig i mål. Vinneren er den som kommer først i mål.

 7. Ha det gøy sammen
  Start prosjektet med en kraftfull kickoff. Reis gjerne bort i to dager og jobb intensivt med å få på plass et mandat i fellesskap. Ved å sette av to hele dager, sammen med prosjekteier, får man på plass mer enn det man oppnår på to måneder med ukentlige møter. Hver milepæl bør feires, da jobber alle konsentrert for å komme i mål.

Per Olav Apalnes holder kurs på flere nivåer våren 2020

Grunnleggende prosjektledelse

Samling 1 - 11.-12.02. 2020
Samling 2 - 17.-18.03. 2020
Samling 3 - 05.-06.05. 2020

Videregående prosjektledelse

Samling 1 - 03.-04.03. 2020
Samling 2 - 01.-02.04. 2020
Samling 3 - 12.-13.05. 2020

Kursene gjennomføres med tre intensive to-dagerssamlinger med ca fire ukers mellomrom. I mellomperioden arbeider du i ditt eget tempo med litteratur og oppgaver på internett. Kurset avsluttes med en fagoppgave. Oppnå 15 studiepoeng ved bestått kunnskapstest og levert praktisk fagoppgave.

Deltakeravgift: NITO-medlemmer 20.900,- andre 23.900,-

 

Kurs i ledelse og prosjektledelse

Publisert: Sist oppdatert: