Avtalen går tilbake til 2013, ble etablert som en plattform og et rammeverk for dialog mellom UNI og Telenor om fundamentale arbeidstakerrettigheter.

Nå er den resignert for tredje gang.

brødbilde.jpg
Cecilie Heuch (t.v) (Group HR) og Teresa Casertano (UNI ICTS), signerer avtalen mellom Telenor og UNI.

- Hos Telenor streber vi alltid etter å fremme dialog mellom de som jobber i vår organisasjon. Vårt engasjement for våre egne mennesker er kjernen i hvordan vi opererer. UNI Global Union har spilt en viktig rolle i å fremme arbeidernes rettigheter gjennom mange år, og vi er glade for å kunngjøre fornyelsen av denne partnerskapsavtalen, sa Cecilie Heuch da underskrivingen fant sted.

- Vi har vært uenige om mye, men nå kan vi jobbe for å bedre arbeidsdagen til flere Telenor-ansatte, sa UNI General Secretary Christy Hoffman via skype og roste arbeidet som har blitt gjort for å få til en resignering.

- Det viktigste vi har fått til med denne avtalen, er at den er til hjelp for telenoransatte i land i Asia som har fått på plass lokale fagforeninger. En avtale som muliggjør at UNI Global Union kan gå inn og bistå tillitsvalgte i selskapene og forhandle fram en lokal avtale mellom de lokale partene i selskapene, sier konserntillitsvalgt for NITO i Telenor, Harald Stavn.

Med fra starten

Stavn er en av initiativtakerne bak avtalen og har dermed fulgt med på utviklingen. NITOs involvering har ikke gått upåaktet hen.

- NITO har et omdømme om å være løsningsorientert som gjør at vi kan være en interessant samarbeidspart i diskusjoner. Med det som utgangspunkt kan vi bidra med kunnskap og overføre den til lokale tillitsvalgte.

harald og Kjetil.jpg
Konserntillitsvalgt Harald Stavn (t.v) og visepresident i NITO, Kjetil lein.

For NITOs visepresident, Kjetil Lein, har det vært en erfaring å være med på signeringen.

- Vi tar det litt for gitt at ting er bra og fungerer i Norge. Men med en slik avtale i boks får vi mulighet til å se hvordan den norske modellen kan overføres til andre land. Med det skape en forståelse om hvordan det skal fungere mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og sikre gode rettigheter for de ansatte. Det er vi stolte over at vi kan bidra med, sier han.

NITOs rolle i trepartssamarbeidet

Lein mener også at at NITOs arbeid med den norske modellen og trepartssamarbeidet har har stor betydning for medlemmenes velferd.

- Trepartssamarbeidet er tuftet på likeverd, og god involvering av ansatte gir beslutningstakerne et mye bedre beslutningsgrunnlag ved at forankringen til oppgavene styrkes.

- Dette fører igjen til at man får bedre oppslutning om endringer og omorganiseringer. Men vi er også smertelig klar over at mange land ligger svært langt etter oss i denne form for utvikling, og selv banale rettigheter kan være vanskelig å få gjennomslag for. Vi må derfor utvise kløkt, og trå varsomt fram. Selv de "små skritts vei", er i mange tilfeller steg i riktig retning, sier Lein.