På medisinske laboratorier i Norge er bioingeniører og annet medisinsk personell klare til å håndtere et eventuelt smitteutbrudd. NITO Bioingeniørfaglig institutt tilbyr kurs i temaene biosikkerhet og biosikring. Dette kurset er som følge av det nye koronaviruset blitt svært aktuelt, og det vil også bli informert om viruset på kurset.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært utbruddet som en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse. 

WHO har besluttet at det offisielle navnet på det nye koronaviruset er covid-19, hvor «co» står for «corona», «vi» for «virus» og «d» for «disease» – sykdom.

Godt forberedt

Norske sykehus har beredskapsplaner som gjelder ved store smitteutbrudd og pandemier.

- Disse planene vil iverksettes ved behov. Ved mistanke om smitte med covid-19, vil pasienten bli isolert i luftsmitteisolat, og personellet vil følge sykehusets smittevernrutiner, sier bioingeniør Lene Henriksen Holm (bildet).

Hun jobber som kvalitetsleder ved et av Norges største mikrobiologiske laboratorium på Haukeland universitetssjukehus i Bergen. I tillegg er hun medlem av Bioingeniørfaglig institutts rådgivende utvalg for medisinsk mikrobiologi (RUFMIK).

- På Haukeland benytter vi våre generelle beredskapsplaner, men så langt har vi ikke måttet ta disse i bruk. Sykehuset har regelmessig kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet, så selv om det nye koronaviruset foreløpig ikke er påvist i Norge er sykehuset godt forberedt på at det kan komme tilfeller.

Bioingeniørene har en viktig rolle

- Her på Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus, har vi diagnostikk for å kunne påvise det nye koronaviruset (covid-19). Metoden som laboratoriet benytter er en real-time PCR som er anbefalt av WHO for påvisning av covid-19. Ved mistanke om smitte hos pasient vil det bli tatt ekstra luftveisprøve til Folkehelseinstituttet (FHI).

- Bioingeniørene og andre ansatte på laboratoriene vil ha stor betydning for diagnostiseringen siden klinikerne er avhengige av resultatene fra analysering for å kunne være sikker på om en pasient har viruset eller ikke.

Etter anbefaling fra WHO og FHI vil prøvene håndteres i inneslutningsnivå 2 (P2) og i klasse 2 sikkerhetsskap, som andre luftveisprøver. Med inneslutning menes barrierer som anvendes for å unngå at biologiske faktorer kommer i utilsiktet kontakt med mennesker eller miljø.

- I tillegg til sykehusets ansatte er også fastlegene i primærhelsetjenesten informert om rutinene til sykehuset og hvilke indikasjoner de skal følge før sykehuset kontaktes. Sykehuset følger nøye med og evaluerer situasjonen kontinuerlig, sier Holm.

Kurs i biosikkerhet og biosikring

Biosikkerhet er tiltak som skal hindre smitte av ansatte som følge av arbeid med smittede personer eller eksponering for biologiske materiale fra disse. Biosikring inkluderer alle tiltak som skal hindre at biologiske faktorer benyttes til å forårsake sykdom som følge av uhell eller overlagte handlinger. 

Det er viktig at bioingeniører og andre som arbeider med biosikkerhet og biosikring har kunnskap og kompetanse om strategier og planer mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og rutiner for å unngå smitte i laboratoriet.

- Det viser at biosikkerhet og biosikring er en sentral del av både ordinær laboratoriedrift og i beredskapssituasjoner, sier Holm.

Hvordan beskytte seg mot smitte?

Den enkelte forebygger best smitte ved å følge de vanlige rådene for forkjølelse og influensa: Hold deg for munnen når du hoster, og ha god håndhygiene. Folkehelseinstituttet anbefaler ikke at friske personer bruker munnbind, siden dette kan bidra til å øke smittefaren.

WHO forklarer koronaviruset 

Fire fakta om koronavirus

  • Det nye koronaviruset er et hittil ukjent virus, men har visse genetiske likheter med SARS-viruset (SARS-CoV). Begge virusene tilhører koronavirusfamilien. 
  • Man antar at smittemåten er dråpe- og kontaktsmitte som for andre koronavirus. 
  • Koronavirusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveisinfeksjon. Mange koronavirus gir bare forkjølelse, mens andre kan gi mer alvorlig sykdom og i noen tilfeller forårsake dødsfall. 
  • I sjeldne tilfeller kan slike koronavirus utvikle seg slik at de kan smitte fra dyr til mennesker og mellom mennesker, slik man så under SARS-epidemien i 2002. Da kom smitten antagelig fra flaggermus via sivettkatter og andre dyr. Dromedarer og kameler er smittekilde for sykdommen MERS som ble oppdaget i 2012.

Tema område helse og teknologi

Bioingeniørfaglig institutt