- Den pågående pandemien er og vil sannsynligvis i lang tid være en stor belastning for helsevesenet i land som er rammet. Det er ekstremt bekymringsfullt hvordan koronaviruset vil ramme de mest sårbare ute i verden og land med svakere helsevesen og økonomi enn hva vi har her i Norge, sier Marianne Nilsen Sturmair (bildet) daglig leder i Ingeniører Uten Grenser (IUG).

Portrett Marianne.jpg

- Særlig mennesker som lever i flyktningeleirer og krise- og konfliktområder hvor det allerede i utgangspunktet er vanskelige forhold, underernæring og manglende tilgang til helsetjenester, understreker hun.

Oppfordrer til deltakelse

Sturmair forteller at IUG inntil videre har satt sine feltoppdrag på vent. Men for den engasjerte ingeniør finnes det mange muligheter til å hjelpe de mest sårbare i verden.

- Vi står ikke bak disse, men det finnes mange ingeniørrettede nettforum, som samarbeider for å løse de tekniske utfordringene vi står overfor. IUG oppfordrer alle som ønsker å engasjere seg til å undersøke disse nærmere.

- Flere av våre medlemmer er involvert i for eksempel Helpful Engineers. Et fora med 5000 ingeniører og medisinsk personell som i samarbeid jobber for å løse aktuelle utfordringer. Mange av løsningene som jobbes fram er teknisk enkle og kan være relevant i utviklingsland. Facebook-gruppene  Open Source COVID19 Medical Supplies  og 3D-printere for assistanse til helsevesenet under Covid-19 er også verdt å sjekke ut, sier Sturmair.

Så enkelt kan du hjelpe mennesker i nød

20190307_191713-2-1080x628.jpg
Foto: Ingeniører Uten Grenser.

IUG hjelper selv der de kan

Dersom bedrifter, arbeidsgivere eller organisasjoner har behov for ingeniørkompetanse for å utvikle løsninger som kan møte dagens situasjon, ber Sturmair de ta kontakt med IUG.

- Vi gjør det vi kan for å hjelpe fra Norge. Vi kontakter alle våre samarbeidsorganisasjoner for å finne løsninger som lar oss fortsette noe av arbeidet herfra. I tillegg oppfordrer vi andre til å ta kontakt, om de vi tror kan hjelpe til med ingeniørkunnskap og utvikle løsninger for dagens situasjon.

På spørsmål om hva som skjer med feltoppdrag som ikke kan gjennomføres fra Norge, svarer hun at planen er å gjenoppta alle planlagte prosjekter så snart situasjonen tillater det. 

- Vi fortsetter å gjennomføre prosjekterings- og analyseoppgaver fra Norge, slik at framdriftene i prosjektene ikke stopper helt opp. Det vil derfor komme flere utlysninger for oppdrag fra Norge framover.

iug.no kan du lære mer om Ingeniører Uten Grenser og deres arbeid.