(OBS! Vær oppmerksom på evt. nye endringer fra myndighetene. Denne saken ble publisert 24.03.20 kl. 18.25.)

Mange bedrifter sliter på grunn av den ekstraordinære situasjonen vi er i med koronaviruset. NITO gir her noen råd, i uprioritert rekkefølge, spesielt rettet mot deg som er selvstendig næringsdrivende eller driver egen virksomhet.

1. Permittering av ansatte gir raskt effekt

Når inntektene forsvinner midlertidig, er permittering et effektivt virkemiddel. NAV erstatter i praksis lønnsutgiftene for ansatte inntil 6 G i en tidsbegrenset periode.

Tiltakspakken fra 20. mars innebærer:

 • Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6 G fra dag 3 til og med dag 20. Endringene trer i kraft 20. mars, men nærmere bestemmelser kommer formelt på plass senere. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden. De som er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver går over på ny ordning fra og med 20. mars.

  Se også siste kulepunkt om permittering når du er eneste ansatt.

 • Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 arbeidsdager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen slipper flere dager med lønnsplikt. Ikrafttredelsen er 20. mars. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars.

 • Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3 G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3 G og 6 G. Ikrafttredelse er 20. mars.

 • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75 G siste tolv måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Ikrafttredelse er 20. mars. Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige.

 • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves. Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger. Ikrafttredelse er 20. mars.

 • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Ikrafttredelse er 20. mars. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk av «rullerende permitteringer» blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere.

   

 • Permittering når du er eneste ansatt i AS:

  Når du er ansatt i et aksjeselskap er du arbeidstaker. Du kan derfor permitteres, og du kan ha rett til dagpenger. Dette gjelder også når du selv eier selskapet, og selv om du er den eneste ansatte. Du er da både den permitterte som søker dagpenger og arbeidsgiver som skal dokumentere situasjonen i bedriften.

  Du må forklare NAV hva du som arbeidsgiver har gjort for å begrense behovet for permittering. Du må også forklare når situasjonen som førte til behovet for permittering oppstod og hva du som arbeidsgiver har gjort for å avhjelpe situasjonen. Du må også forklare hvordan du planlegger å ivareta selskapets interesser i permitteringsperioden slik at selskapet kommer raskest mulig tilbake i full drift.

  Hvis du som eneste ansatt i eget aksjeselskap permitterer deg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe framtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering. Om all aktivitet opphører, kan situasjonen framstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans. All aktivitet du utfører i selskapet er av betydning, uavhengig av om arbeidet utføres i rollen som ordinær ansatt, daglig leder, arbeidende styreformann eller annet.

  ¤ Du må ha arbeidskontrakt med selskapet ditt.
  ¤ Du må levere samme dokumentasjon som om du er ansatt i tillegg til arbeidsgiverdokumentasjon.
  ¤ Kan være mulig med 100 prosent permittering i forbindelse med koronatiltak.

Endringene i arbeidsgiverperioden får virkning også for iverksatte permitteringer, slik at arbeidsgivere som har utbetalt permitteringslønn i minst to dager per fredag 20. mars, slipper ytterligere lønnspliktdager.

Det må påregnes noe mer ventetid ved NAVs behandling av dagpengesøknad under permittering.

Som før gjelder det at

 • dagpengegrunnlaget beregnes ut fra bruttoinntekt de siste tolv eller 36 månedene, avhengig av hva som gir høyeste utbetaling.
 • permitterte kan motta dagpenger i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder, ved hel eller delvis permittering hos samme arbeidsgiver.

NITOs advokater svarer: Se NITOs egen nettside med spørsmål og svar om koronasituasjonen og jobben

2. Søk om avdragsfrihet på banklån

Hvis du har lån i bank betaler du gjerne på renter og avdrag. Avdragene er det ofte mulig å gjøre noe med. Banken kan være villig til å samarbeide for å få bedriftene over kneika.

NITO har gode samarbeidsavtaler med Nordea, evt. hør med din lokale bank.

3. Sjekk skatteetaten

Kan Skatteetaten gjøre noe for deg?

Se informasjon om tiltakspakker fra Skatteetaten 

4. Spør om utsatt betalingsfrist

Når faste utgifter skal betales, eller du har nye regninger, du kan spørre om å få utsatt betalingsfrist. Ingen blir overrasket om du spør, men leverandørens egen økonomi vil avgjøre om det har noe for seg å kontakte dem eller hva svaret fra dem blir.

Solidaritet står høyt på agendaen i disse dager, så i alle fall vil nok større selskaper kunne strekke seg langt for å hjelpe deg i situasjonen du er i.

5. Reforhandle avtaler

En reforhandling kan gi muligheter for betydelige besparelser, det er aldri feil å spørre. Alle avtaler bør ses på med kritisk blikk. Vurder om kun de mest livsnødvendige avtalene bør beholdes.

6. Hold kontroll på kontantstrømmen, ha oversikt over økonomien, lag budsjetter

Lag budsjetter for alle ulike scenarioer (høy, lav og nøytral risiko). Manglende likviditet kan få selv lønnsomme bedrifter til å gå konkurs. Du bør med andre ord ha en plan for hvordan du skal ha nok penger til overs i perioder med større utgifter.

7. Ha dialog med kunder og omverdenen

Ser du en mulighet for din bedrift å overleve situasjonen vi opplever må du  være synlig i ulike kanaler med relevante budskap. Å dele sine erfaringer åpent om hvordan dere navigerer og hvordan dere tilpasser dere situasjonen kan være fint. Vis at dere går foran med å følge myndigheters krav og oppfordringer.

Det kan være fint å minne kundene dine på at dere finnes, selv om dere har reduserte tilbud. Det er fortsatt mange bedrifter som selger sine varer og tjenester.

8. Meld deg inn i fagutvalget NITO Egen bedrift og del utfordringer og få tips fra andre i samme situasjon

Fagutvalget NITO Egen bedrift er tilgjengelig for å kunne gi svar på spørsmål. Send spørsmål til eller send inn via Facebook-gruppen NITO Egen bedrift. Blir du med i fagutvalget utvider du nettverket ditt. Du møter en rekke andre som er i en tilsvarende situasjon som deg. Noen har funnet gode løsninger som også kan deles med deg.

Slik blir du med i NITO Egen bedrift

Husk hvile og hold humøret oppe

Det går 24/7 for ledere av små bedrifter nå. Det er helt essensielt at du som skal lede virksomheten får nok søvn og hvile. Det samme gjelder selvsagt dine medarbeidere. Vis omsorg.

Og hold humøret oppe. Hvis mulig er det bra å beholde humøret – tenk positivt. Dette er en periode vi skal igjennom. Finn støtte og del erfaringer med andre i din situasjon, bruk gjerne nettverket gjennom NITO Egen bedrift.

Og til deg som er helt i oppstarten:

Er du i oppstartfasen og usikker på hvordan du skal lede bedriften gjennom koronasituasjonen?  Ta gjerne kontakt med vår rådgiver innen etablering; Patrick Gudmundsen i Gudmundsen Ingeniørbyrå AS. Som medlem i NITO får du to gratis rådgivningstimer, samt rabatt på påfølgende timer. 

Sjekk tilbudet om gratis rådgivning og andre fordeler

Offentlige støtteordninger

Det offentlige har også en rekke støtteordninger og virkemidler for å hjelpe blant annet små og mellomstore bedrifter. For eksempel har Innovasjon Norge en del gratis verktøy man kan kikke på, flere kurs holdes digitalt i disse dager

Mange kommuner har også et etableringskontor man kan ta kontakt med.

Se utvalgte NITO-saker relatert til koronasituasjonen:

Informasjon om NITO Egen bedrift