Gå til innhold
Illustrasjonsbilde bioingeniører og laboratoriearbeid. Foto: Gettyimages
2020

Koronaviruset aktualiserer kurs i biosikkerhet

Koronavirusutbruddet gjør NITO Bioingeniørfaglig institutts kurs i biosikkerhet og biosikring høyaktuelt. Kurset er relevant ikke bare for bioingeniører.

OBS! Kurset er avlyst. NITO og koronaviruset: NITO avlyser alle arrangementer som omfatter helsepersonell

Kurset i biosikkerhet og biosikring er som følge av beredskapen i forbindelse med koronaviruset blitt svært aktuelt. Informasjon om koronaviruset blir en del av kurset.

Biosikkerhet og biosikring er en viktig del av både ordinær laboratoriedrift og i beredskapssitusjoner som nå forårsaket av det nye koronaviruset Covid-19.

Påmelding kurs i biosikkerhet og biosikring

Kurset er rettet mot bioingeniører, men også andre som arbeider med eller har interesse for biosikkerhet og biosikring kan melde seg på. Det er ikke krav om medlemskap i NITO BFI for å delta på kurset.

Viktig rolle i beredskapen

Anita Løvås Brekken. Foto: Bioingeniøren- Bioingeniører spiller en viktig rolle på laboratoriene. Det er ofte vi som analyserer det biologiske materialet fra pasientprøver. Prøvesvaret et viktig grunnlag for at legen skal kunne stille riktig diagnose og gi riktig behandling til pasientene, også i sammenheng med det nye koronaviruset, sier Anita Løvås Brekken (bildet, foto: Bioingeniøren).

Hun er fagbioingeniør ved Stavanger universitetssjukehus og medlem av Bioingeniørfaglig institutts rådgivende utvalg for medisinsk mikrobiologi (RUFMIK). Utvalget er ansvarlig for kurset i biosikkerhet og biosikring.

- NITO Bioingeniørfaglig institutt arrangerer dette kurset fordi vi mener at det nå er behov for et kurs der vi fokuserer på biosikkerhet og biosikring, sier Brekken.

Vern mot alvorlige smittsomme sykdommer

Smittsomme sykdommer må i størst mulig grad begrenses. Det er viktig at bioingeniørene har oppdatert kunnskap om smitteverntiltak, strategier og planer mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer.

- Vi må vite hva som er farlig, slik at vi kan beskytte oss selv og andre.

- Kurset gir blant annet kunnskap om hvilke mikrober som er farlige og hvilke rutiner man må ha for å unngå smitte i laboratoriet. Kursdeltakerne vil få innblikk i nasjonale strategier og planer mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og hvordan man transporterer høyrisikopasienter.

Folkehelseinstituttet vil informere om deres arbeid ved beredskapslaboratoriet. Deltakerne får også høre eksempler på pasienter som har blitt syke av spesielle mikrober.

- Det pågående utbruddet av det nye koronaviruset viser oss med all tydelighet at mikrober raskt kan spre seg over landegrensene.

- Kursets tema ble plutselig veldig aktualisert nå som vi ser hvordan antallet smittede stadig øker, sier Løvås Brekken.

Hva er biosikkerhet?

Biosikkerhet er tiltak som skal hindre smitte av ansatte som følge av arbeid med smittede personer eller eksponering for biologiske materiale fra disse. Biosikring inkluderer alle tiltak som skal hindre at biologiske faktorer benyttes til å forårsake sykdom som følge av uhell eller overlagte handlinger. 

På programmet står både foredragsholdere fra Oslo universitetssykehus, Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet.

Annen relevant informasjon

Ingeniører i norske sykehus

Ingeniør i helse

Ulike yrkesgruppers jobbhverdag og styrkeforhold er i ferd med å endres på grunn av den teknologiske utviklingen. Ingeniører og teknologer er framtidens sykehusarbeidere.

Ingeniører i norske sykehus

Publisert: Sist oppdatert: