Gå til innhold
Leder KS Energi: Oddvar Steinhaug.
Leder KS Energi: Oddvar Steinhaug.
2020

KS Energi: Viktig med konkurransedyktige lønnsbetingelser

- I årets lønnsoppgjør vil vi blant annet satse på det grønne skiftet, reisetid og at lønnsforhandlingene skal skje på bakgrunn av bedriftens økonomi, sier Oddvar Steinhaug, leder KS Energi.

10.-11. mars arrangerer NITO sin årlige tariffkonferanse. Her møtes tariffutvalgene og lønnsforhandlerne i NITO for å diskutere årets lønnsoppgjør. Oddvar Steinhaug leder, leder KS Energi, har klare forventninger til årets oppgjør:  
 
Energiverkene tilhører en bransje som for tiden går godt og har god økonomi. Forhandlingsbestemmelsen i vår tariffavtale sier at lønnsforhandlingene skal skje på bakgrunn av bedriftens økonomi. Dette er en forhandlingsbestemmelse alle parter er enige om. 

Bedriftene trekker inn rammene fra frontfagsforhandlingene. For å få kompetanse til å gjennomføre det digitale skiftet i bransjen, er det viktig med lønnsbetingelser som er konkurransedyktige.  

Det grønne skiftet

Vi vil også legge vekt på det grønne skiftet, ved å jobbe for bestemmelser i tariffavtalen som bidrar til miljømessige tiltak. Både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden må bidra for å finne løsninger på miljømessige utfordringer vi står overfor.  
 
Reisetid er også et tema vi vil ta opp. Det finnes bestemmelser i tariffavtalen om at kompensasjon for reisetid skal avtales for den enkelte virksomhet. Dette varierer fra ingen kompensasjon til at det blir gitt full kompensasjon for reisetid. Vi kan ikke akseptere situasjonen slik som den er i dag.  

Se stream fra NITOs tariffkonferanse

Få aktuell informasjon om Norge og den økonomiske situasjonen som er nyttig inn i lønnsoppgjøret. NITOs tariffkonferanse arrangeres 10.-11. mars 2020. Åpningen kan du se på stream. 

Se stream

Les også om forventningene til de andre tarifflederne i NITO

NITO Privat

NITO Kommune

NITO Spekter

NITO Stat 
 

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: