Gå til innhold
2020

Lønnsoppgjøret utsettes til høsten

Oppgjøret i privat sektor ble 13. mars besluttet utsatt på grunn av koronakrisen. Det betyr at også oppgjørene i offentlig sektor utsettes.

Livestream fredag 18. september kl. 10: Årets lønnsforhandlinger og situasjonen for permitterte

listebilde Fredriksen Skyberg Aarbakke.jpg

Årets lønnsoppgjør ble flyttet til høsten på grunn av koronapandemien. Hva skjer i lønnsoppgjøret for de ulike områdene? Og hva er situasjonen for permitterte nå?

Med forhandlingssjef Knut Aarbakke og NITO-advokatene Fredrik Lund Skyberg og Anne-Lise Mala Fredriksen.

Påmelding

Hold deg oppdatert på dine rettigheter med NITOs stream

Fredag 13. mars ble det besluttet at forhandlingene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet - frontfaget - blir utsatt til august. Partene besluttet å utsette i lys av koronasituasjonen Norge nå står i.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland tok beslutningen i samråd med hovedorganisasjonene. Frontfagsforhandlingene setter rammene for oppgjørene i offentlig sektor, og dermed utsettes også forhandlingene i stat, kommune og Spekter-området. Det betyr at dagens hovedtariffavtaler i offentlig sektor fortsetter å gjelde fram til 15. september. 

NITO støtter avgjørelsen

- Slik situasjonen er nå støtter vi avgjørelsen til Fellesforbundet og Norsk Industri. Alle lønnsoppgjørene bør utsettes, sier Trond Markussen, president i NITO.

Trond Markussen talerstol lønnsoppgjor listefoto.jpg

- Grunnlaget for å forhandle er for usikkert, så derfor må vi utsette til situasjonen er normalisert. Vi skal ikke avlyse årets lønnsoppgjør, men utsette det.

Nye oppstartsdatoer for forhandlinger i offentlig sektor vil avtales mellom partene. Inntil videre vil dagens avtaler videreføres.

Koronaviruset og jobben: Spørsmål og svar om dine rettigheter

- Viktige strakstiltak i regjeringens krisepakke

Koronastengte skoler og barnehager: Får jeg lønn eller trygdeytelser om jeg må være hjemme med barna?

Koronavirus: Rettigheter ved karantene og permittering

NITO og koronaviruset: Avlyser alle arrangementer

Er arrangement du skulle delta på avlyst på grunn av korona?

Koronaviruset og din økonomi: Nordea senker renten og gir avdragsfrihet

Koronavirus og reiseforsikring: Kan jeg reise? Hva har jeg krav på?

Aktuelle saker om koronasituasjonen


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: