3D-printet ansiktsvisir til bruk i helsetjenesten, app for butikkbooking og gavekort som kan benyttes når krisen er over var ideene som gikk av med seieren. 

Aina hackaton 2.jpg

NITO sponset hackatonen og Aina Løhre (bildet) representerte NITO i juryen. Hun er medlem av NITOs IKT-fagutvalg og til daglig rådgiver for innovasjon og digitalisering i Stavanger kommune.

- Det var veldig mange gode forslag. Juryen måtte samhandle digitalt, dette var en ny erfaring også for oss. Det opplevdes som noe knapt med tid å gjøre vurderingene når vi ikke satt sammen, men vi jobbet effektivt takket være at vi alle mestret samhandlingsverktøyet svært bra. Vi hadde ulike oppfatninger initielt og hadde veldig gode diskusjoner som gjorde at vi etterhvert kom til enighet. Veldig inspirerende å være med på. Ønsker alle bidragsytere lykke til videre, sier Aina Løhre.

Hack the Crisis Norway ble arrangert for å samle ideer, identifisere samfunnets utfordringer og lage teknologiløsninger for å redde liv, lokalsamfunn og arbeidsplasser.

Hvorfor hackaton?

Et hackathon er for alle som vil delta. Løsningene som går videre vil aktivisere startups og gründere som kan lage nye produkter eller løsninger. Løsningene som utvikles løser altså ikke bare utfordringene vi står overfor nå, de skal bidra til å løse framtidige utfordringer, og skape nye bedrifter i Norge. 


Begrepet hackathon er en sammenslåing av de to ordene “hacking” og “marathon”. Hacking her er å skape løsninger, må ikke forstås som datakriminalitet. 
 
En hackaton er frivillig, preget av skaperglede og programmeringsglede. I en vanlig hverdag møtes deltakerne og sitter sammen under hele arrangementet. Den muligheten til å skape fysiske fellesskap har vi ikke nå, men vi kan ikke slå oss til ro med det, vi må "hack the crisis".  

Hack the Crisis - andre land 

Dette er Norges bidrag i en global bevegelse som startet i Estland. Her ble initiativrike hoder utfordret til å komme sammen digitalt, gjennom 48 timer for å hacke - altså skape løsninger som kan avhjelpe krisen vi alle står midt i.