Gå til innhold
Leder NITO Kommune: Kjell Ola Aamodt.
Leder NITO Kommune: Kjell Ola Aamodt.
2020

NITO Kommune: Vil ha justeringer utenom det årlige oppgjøret for å rette skjevheter

- I årets lønnsoppgjør skal vi blant annet satse på fleksibilitet innen yrkesfag, breddekomptanse og modernisering av forhandlingssystemet i Oslo kommune, sier Kjell Ola Aamodt, leder NITO Kommune.

10.-11. mars arrangerer NITO sin årlige tariffkonferanse. Her møtes tariffutvalgene og lønnsforhandlerne i NITO for å diskutere årets lønnsoppgjør. Kjell Ola Aamodt, leder NITO Kommune, har klare forventninger til årets oppgjør:

Ingeniørene i kommunal sektor forhandler individuell lønn ut ifra lokale forhold og ikke etter sentralt avtalte økonomiske rammer.

NITO Kommune ønsker i årets forhandlinger å tydeliggjøre muligheten til lønnsjustering utenom det årlige oppgjøret, særlig der det har oppstått store skjevheter mellom sammenlignbare grupper. Noe av grunnen til oppståtte skjevheter er kommune- og regionsreformen.

I lønnsoppgjøret 2019 ble det bestemt at ingeniører som underviser i yrkesfagrettede studieretninger i videregående skole, også skal gjennomføre lokale forhandlinger i 2020. Vi skal rette fokus mot fleksibilitet i denne forhandlingsordningen.  

Yrkesfag og breddekompetanse

Det er altfor lite rom for belønning av arbeidskraften. Et eksempel er at breddekompetanse, for eksempel ingeniører med flere fagbrev, ikke gir lønnsmessig uttelling til tross for at kompetansen er etterspurt og veldig relevant for yrkesfag. 
 
Vi skal også fortsette kampen med å modernisere forhandlingssystemet i Oslo kommune. Systemet bør bli noe liknende som i de 355 andre kommunene rundt om i landet. Lønnsdannelsen må skje lokalt ute i den enkelte etat/bydel hvor man kjenner behovet, og ikke sentralt på rådhuset. 

Se stream fra NITOs tariffkonferanse

Få aktuell informasjon om Norge og den økonomiske situasjonen som er nyttig inn i lønnsoppgjøret. NITOs tariffkonferanse arrangeres 10.-11. mars 2020. Åpningen kan du se på stream. 

Se stream

Les også om forventningene til de andre tarifflederne i NITO

NITO Privat

KS Energi

NITO Spekter

NITO Stat 

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: