Gå til innhold
Leder i NITO Privat: Tom Helmer Christoffersen.
Leder i NITO Privat: Tom Helmer Christoffersen.
2020

NITO Privat: Skal satse på grønne forhandlinger

- Vi har klare forventninger til årets lønnsoppgjør. Lokal lønnsdannelse, grønne forhandlinger og en bærekraftig utvikling skal settes på dagsorden, sier Tom Helmer Christoffersen, leder NITO Privat.

10.-11. mars arrangerer NITO sin årlige tariffkonferanse. Her møtes tariffutvalgene og lønnsforhandlerne i NITO for å diskutere årets lønnsoppgjør. Tom Helmer Christoffersen, leder NITO Privat, har klare forventninger til årets oppgjør:  

NITOs lønnspolitikk tar utgangspunkt i lokal lønnsdannelse. I år har vi fokus på økt lønnsomhet i bedriftene og fordeling av overskudd. I tillegg retter vi oppmerksomheten mot ingeniørens omstillingsevne til en mer bærekraftig utvikling som skal sikre framtida for norsk næringsliv. Det er en forutsetning for å nå FNs bærekraftsmål.  
 
Lønnsveksten for ingeniører i privat sektor i perioden 2015-2018 har vært lavere enn resten av samfunnet. Dette henger sammen med utfordringene som har vært i olje- og gassnæringen. Nå har aktiviteten tatt seg opp og arbeidsmarkedet er helt annerledes enn for bare et par år siden. NITO Privat forventer derfor at lønnen til medlemmer i privat sektor øker noe mer enn den generelle lønnsveksten.  
 
I norske bedrifter er det vanligvis god samhandling mellom ledelse og tillitsvalgte. Det gir en fornuftig fordeling av verdiene som skapes i virksomhetene. Dette har vist seg å gi trygghet i arbeidslivet, lojale medarbeidere, høy produktivitet og god lønnsomhet. 
 
I 2020 skal vi reforhandle avtalene våre. Vi har satt i gang prosessen med å videreutvikle og forbedre avtaleverket. I år har vi et spesielt fokus på at ansatte og tillitsvalgte skal være gode partnere for å videreutvikle grønne tariffavtaler.  

Se stream fra NITOs tariffkonferanse

Få aktuell informasjon om Norge og den økonomiske situasjonen som er nyttig inn i lønnsoppgjøret. NITOs tariffkonferanse arrangeres 10.-11. mars 2020. Åpningen kan du se på stream. 

Se stream

Les også om forventningene til de andre tarifflederne i NITO

KS Energi

NITO Kommune

NITO Spekter

NITO Stat

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: