Gå til innhold
Leder NITO Spekter: Brynhild Asperud.
Leder NITO Spekter: Brynhild Asperud.
2020

NITO Spekter: Klare forventninger til årets lønnsoppgjør

I årets hovedoppgjør vil NITO Spekter fokusere på flere viktige områder: Uttelling for kompetanse, lokale utfordringer og tiltak som støtter det grønne skiftet, sier Brynhild Asperud, leder NITO Spekter.

10.-11. mars arrangerer NITO sin årlige tariffkonferanse. Her møtes tariffutvalgene og lønnsforhandlerne i NITO for å diskutere årets lønnsoppgjør. Brynhild Asperud, leder NITO Spekter, har klare forventninger til årets oppgjør:

Den nasjonale sykehusplanen understreker viktigheten og det økende behovet for teknologi og digitalisering i årene som kommer. Våre medlemmer er viktige aktører innen disse områdene. Derfor vil vi jobbe for at de blir verdsatt for jobben som utføres på sykehusene. Arbeidet kan for eksempel være diagnostisering, behandling av pasientene, drift av sykehus, IKT og forskning.

Vi forventer et oppgjør som samsvarer med NITOs lønnspolitikk. Det er basert på lokal lønnsdannelse, lokale forhold, markedstilpasning og individuell lønnsfastsettelse på bakgrunn av den enkeltes kompetanse. Ingeniører og bioingeniører er etterspurte grupper, og det vil bli et økende behov i årene framover. Vi vil derfor arbeide videre med å skape gode arbeidsforhold for dem. 

Våre medlemmer bidrar til verdiskaping i virksomhetene rundt om i landet. Vi forventer at arbeidsgivere forholder seg til de avtalte kriteriene for lokal lønnsdannelse, og at våre medlemmer får en fornuftig andel av den verdiskapningen de er med på å bygge.

Se stream fra NITOs tariffkonferanse

Få aktuell informasjon om Norge og den økonomiske situasjonen som er nyttig inn i lønnsoppgjøret. NITOs tariffkonferanse arrangeres 10.-11. mars 2020. Åpningen kan du se på stream. 

Se stream

Les også om forventningene til de andre tarifflederne i NITO

NITO Privat

KS Energi

NITO Kommune

NITO Stat 

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: