Gå til innhold
Leder NITO Stat: Siw Tyldum.
Leder NITO Stat: Siw Tyldum.
2020

NITO Stat: Krever en solid reallønnsvekst for medlemmene

- I årets lønnsoppgjør vil vi blant annet fokusere på på justeringer av lønns- og forhandlingssystemet og at reisetid skal inngå i definisjonen arbeidstid, sier Siw Tyldum, leder NITO Stat.

10.-11. mars arrangerer NITO sin årlige tariffkonferanse. Her møtes tariffutvalgene og lønnsforhandlerne i NITO for å diskutere årets lønnsoppgjør. Siw Tyldum, leder NITO Stat, har klare forventninger til årets oppgjør:

I årets hovedoppgjør krever vi en solid reallønnsvekst for våre medlemmer. Vi er enige med staten om at lønnsforhandlingene skal foregå lokalt i den enkelte statlige virksomhet, med utgangspunkt i en sentralt framforhandlet ramme.  

Siden det er hovedoppgjør i år, hvor hele tariffavtalen er oppe til revidering, vil vi også benytte sjansen til å kreve nødvendige justeringer av lønns- og forhandlingssystemet. Eksempelvis krever vi en annen håndtering av uorganiserte, og at beregninger av lønnspotter gjøres lokalt i den enkelte virksomhet.

Med erfaringer fra 2019 må vi fokusere på at tallgrunnlaget som legges til grunn er riktig. Likevel var det i 2019 stor usikkerhet rundt størrelsen på overheng og glidning. Det ble også avdekket at sentralt beregnet gjennomsnittslønn ikke alltid samsvarte med virksomhetenes egne beregninger.  

Staten oppgir at de skal være en attraktiv arbeidsgiver, og vi ser også at utdanningsnivået for ansatte i staten er blitt høyere. Det er positivt og viktig for kvaliteten på tjenestene vi leverer til samfunnet. Når avgang erstattes med høyere kompetanse enn tidligere, vil også lønnsnivået for stillingene stige. Det påvirker og øker glidningstallet. Staten ønsker å rekruttere flere med høyere utdanning. Vi mener det blir feil at de langtidsutdannede ansatte i staten skal betale omkostningene ved dette gjennom høyere glidning enn lønnsendringer for allerede ansatte skulle tilsi.

Vi vil trolig også videreføre kravet om at reisetid skal inngå i definisjonen arbeidstid. Det skal sikre at medlemmene får tilstrekkelig hvile mellom arbeidsøktene. Generelt for fellesbestemmelsene er at det er viktig å beholde opparbeidede rettigheter og forbedre disse. 

Se stream fra NITOs tariffkonferanse

Få aktuell informasjon om Norge og den økonomiske situasjonen som er nyttig inn i lønnsoppgjøret. NITOs tariffkonferanse arrangeres 10.-11. mars 2020. Åpningen kan du se på stream. 

Se stream

Les også om forventningene til de andre tarifflederne i NITO

NITO Privat

NITO Energi

NITO Kommune

NITO Spekter  

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: