Gå til innhold
Leder i NITO Studentene, Ole Marius Svendsen, frykter at studenter avslutter studier på grunn av krisepakken til regjeringen.
Leder i NITO Studentene, Ole Marius Svendsen, frykter at studenter avslutter studier på grunn av krisepakken til regjeringen.
2020

Krisepakken for studentene er fortsatt utilstrekkelig

Koronasituasjonen gjør at mange NITO-studenter har blitt permittert fra stillinger ved siden av studiene. 26. mars annonserte regjeringen en revidert krisepakke for studenter som gir mulighet til å søke om inntil kr. 26.000 i økt studiestøtte, der en tredjedel er stipend.

(OBS: Artikkelen er oppdatert 2. april. På grunn av situasjonen må endringer påregnes).

26. mars kom regjeringen med nye økonomiske tiltak som gir studentene resten av studielånet for semesteret med utbetaling 15. april. For å kompensere for bortfall av inntekt, får studentene mulighet til å søke om kr. 26.000 i ekstra lån. 

Finnes bedre løsninger

- Dette er bedre enn den opprinnelige krisepakken regjeringen først la fram, men vi skulle aller helst sett at permitterte studenter hadde fått rettigheter til dagpenger, forteller leder i NITO Studentene, Ole Marius Svendsen. 

- Vi opplever også at det er usikkerhet om hvorvidt alle har mulighet til å få innvilget det ekstra stipendet, legger Svendsen til. 

NITO Studentene reagerer på at løsningen medfører økt gjeldsbelastning for studentene og ikke reell kompensasjon for tapt inntekt.  

Frykter medlemmer avslutter studier

- For NITO Studentene er det kun to akseptable løsninger: Et betydelig stipend fra Lånekassen som er ment til å kompensere for tapt inntekt eller dagpenger på lik linje med andre arbeidstakere.

Svendsen mener at den siste løsningen er den beste. 

-  Dersom regjeringen ikke kommer med en bedre løsning, frykter jeg at mange av våre medlemmer velger å avslutte studiene. Norge vil miste verdifull kompetanse i mange år framover. 

Ifølge Norsk studentorganisasjon (NSO) har syv av ti studenter i Norge en deltidsjobb ved siden av studiene, og de fleste er helt avhengige av den inntekten.

- Endringen av arbeidsgivers lønnsplikt fra 15 til 2 dager rammer studentene hardt, ettersom de ikke blir fanget opp av statens bidrag. Blant NITO Studentenes 13.000 medlemmer, beregner vi at omtrent 4000 er permitterte.

Koronakrisen: Noe må gjøres før framtidas ingeniører hopper av studier

Kan påvirke sommerjobben

I tillegg savner NITO Studentene et tiltak rettet mot de studentene som får forskjøvet sine studier inn i sommerferien.

- I et vanlig år ville de kunne sikre livsoppholdet gjennom inntekt fra sommerjobb, men den muligheten forsvinner trolig når semesteret forlenges, sier Svendsen.

NITO Studentene reagerer på at løsningen medfører økt gjeldsbelastning for studentene og ikke reell kompensasjon for tapt inntekt.  

Les også

Andre aktuelle saker for studenter

Publisert: Sist oppdatert: