Gå til innhold
_Blodprøve koronavirus
2020

Koronavirus: Rettigheter ved permittering

En del arbeidstakere vil under koronapandemien bli permittert som følge av arbeidsmangel. Vi tar deg gjennom de viktigste punktene og endringene i permitteringsreglene.

Opptak 23. oktober: Hva har skjedd i årets lønnsforhandlinger?

Årets lønnsoppgjør ble flyttet til høsten på grunn av koronapandemien. Hva har skjedd i de ulike tariffområdene nå som de har forhandlet? Hva er egentlig frontfaget, og hvordan virker dette inn på lokale forhandlinger? Og hva har skjedd med tillitsvalgtopplæringen under koronapandemien?

Det ble også lansert en helt ny medlemsfordel: NITO egen pensjonskonto.

Med forhandlingssjef Knut Aarbakke, direktør for forhandling og arbeidsliv Jan Pieter Groenhof og seksjonseder for tillitsvalgtutvikling Gisle Frantzen Lie.

Hold deg oppdatert på dine rettigheter med NITOs stream

Permitteringer som følge av koronasituasjonen

Det er en forutsetning for permittering at det foreligger en saklig grunn som innebærer midlertidig mangel på arbeid. Dette kan typisk være ordremangel, fulle lager eller praktiske arbeidshindringer. Forholdene som ligger til grunn for permitteringen må være knyttet til bedriften, ikke arbeidstakeren.

I utgangspunktet skal berørte arbeidstakere få varsel om permittering 14 dager før den iverksettes. Hvis uforutsette hendelser gjør permittering nødvendig kan fristen kan reduseres til to dager. Dette må drøftes med tillitsvalgte. Koronasituasjonen kan gi grunnlag for redusert frist, men dette må vurderes fra sak til sak.

Les mer i Koronaviruset og jobben: Spørsmål og svar om dine rettigheter

Fra 1. november 2020 er det endringer i reglene for hvem som kan få dagpenger

  • Blir du permittert fra 1. november eller senere, må du være minst 50 % permittert for å få rett til dagpenger.
  • Får du innvilget dagpenger fra et tidspunkt før 1. november 2020 må du være minst 40 % permittert, og kravet om å være minst 50 % permittert får ikke betydning for deg.
  • Har du flere arbeidsforhold, er det den samlede arbeidstiden din som må være redusert.

Arbeidsinntekten din må være redusert:

  • Før 1. november er kravet til arbeidsinntekt minst 76.013 kroner (0,75 G) siste 12 måneder, eller 228.040 kroner (2,25 G) de siste 36 måneder.
  • Fra og med 1. november 2020 er kravet til arbeidsinntekt 152.027  kroner (1,5 G) siste 12 måneder, eller 304.053 kroner (3 G) de siste 36 månedene.

Endringer i perioden for arbeidsgivers lønnsplikt som følge av koronasituasjonen

Arbeidsgiver er forpliktet til å fortsette å betale lønn i et visst antall arbeidsdagene etter at permittering er iverksatt. Dette kalles lønnspliktperioden. 

Lønnspliktperioden ble 20. mars redusert fra 15 til 2 dager som et særskilt koronatiltak. Fra og med 1. september øker imidlertid arbeidsgivers lønnsplikt igjen til 10 dager. Dette er en varig endring.

Lønnspliktperiode II

Regjeringen har foreslått å innføre en arbeidsgiverperiode II på fem dager fra 1. januar 2021. Dette innebærer at arbeidsgiver får en ny lønnspliktperiode på fem dager for arbeidstakere som har vært permittert mer enn 30 uker. 

Ventedager uten lønn før dagpenger bortfaller

Etter vanlig regelverk har det vært tre ventedager uten lønn fra utløp av lønnspliktperioden før du kan få dagpenger. Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpenger oppheves som del av krisepakken.

Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger. 

Les mer om permittering som følge av koronaviruset på NAVs nettside.

Les mer om permittering på nito.no

Aktuelle saker om koronasituasjonen


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: