Gå til innhold
_Blodprøve koronavirus
2020

Koronavirus: Rettigheter ved permittering

Reglene rundt permittering og dagpenger har blitt endret flere ganger siste året. Ved starten av 2021 gjeninnføres ventedager før dagpenger, permitteringsperioden forlenges og i mars kommer arbeidsgivers lønnspliktperiode 2.

Saken ble sist oppdatert i desember 2020. Innholdet kan være utdatert. For oppdatert informasjon om rettigheter til dagpenger etc, sjekk nav.no.

Permitteringer som følge av koronasituasjonen

Det er en forutsetning for permittering at det foreligger en saklig grunn som innebærer midlertidig mangel på arbeid. Dette kan typisk være ordremangel, fulle lager eller praktiske arbeidshindringer. Forholdene som ligger til grunn for permitteringen må være knyttet til bedriften, ikke arbeidstakeren.

I utgangspunktet skal berørte arbeidstakere få varsel om permittering 14 dager før den iverksettes. Hvis uforutsette hendelser gjør permittering nødvendig, kan fristen kan reduseres til to dager. Dette må drøftes med tillitsvalgte. Koronasituasjonen kan gi grunnlag for redusert frist, men dette må vurderes fra sak til sak.

Les mer i Koronaviruset og jobben: Spørsmål og svar om dine rettigheter

Permitteringsperioden forlenges

Utgangspunktet er at du kan være permittert med rett til dagpenger i maksimalt 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. 

På grunn av den høye ledigheten som følger av Covid-19 er det vedtatt flere forlengelser av dagpengeperioden. Den siste 1. november 2020 hvor permitteringsperioden ble utvidet til 52 uker.

11. januar 2021 har imidlertid regjeringen foreslått å forlenge permitteringsperioden til 1. juli 2021. Det vil i så fall bety at dagpengemottakere som nærmer seg sin maksgrense kan beholde dagpengene til 1. juli.

Perioden arbeidsgiver må betale den permitterte lønn utvides 

Arbeidsgiver er forpliktet til å fortsette å betale lønn i et visst antall arbeidsdagene etter at permittering er iverksatt. Dette kalles lønnspliktperioden.

Lønnspliktperioden ble 20. mars 2020 redusert fra 15 til 2 dager som et særskilt koronatiltak. Fra og med 1. september øker imidlertid arbeidsgivers lønnsplikt til 10 dager. Dette er en varig endring.

Lønnspliktperiode 2

Fra 1. mars 2021 innføres en ny arbeidsgiverperiode 2 for de som har fått dagpenger i 30 uker. Da betaler arbeidsgiver lønn til den permitterte i fem dager, før dagpengene gjenopptas.

Ventedager uten lønn før dagpenger gjeninnføres

Fra 1. januar 2021 er det gjeninnført krav om tre ventedager før utbetalingen av dagpenger starter. Dette betyr at du ikke får dagpenger for de tre første dagene i en ny periode med dagpenger, og du er uten inntekt disse dagene.

NITO-medlemmer kan søke NITO om å få dekket tapet ventedagene medfører: Slik søker du om kompensasjon for ventedager. 

Du kan slippe å betale kontingent til NITO

Blir du arbeidsledig eller permittert mer enn 50 prosent, kan du få kontingentfritak. Jobber du mellom 50 og 75 prosent kan du få kontingentnedsettelse.

Les mer om fritak for kontingent og hvordan du går fram.

Endringer i reglene om hvem som kan få dagpenger

Blir du arbeidsledig etter 1. november 2020 må du ha tapt minst 50 % av arbeidstiden din for å få dagpenger.

  • Dette gjelder bare for deg som får dagpenger fra og med 1. november.
  • Endringen gjelder både permitterte og andre arbeidsledige.
  • Har du flere arbeidsforhold, er det den samlede arbeidstiden din som må være redusert.

Fikk du innvilget dagpenger fra et tidspunkt før 1. november 2020 er det nok at du har tapt minst 40 % av arbeidstiden din. Kravet om 50 % tap får dermed ikke betydning for deg. 

  • Får du innvilget dagpenger før 1. november er kravet til arbeidsinntekt minst 76.013 kroner (0,75 G) de siste 12 månedene, eller 228.040 kroner (2,25 G) de 36 siste månedene.
  • Får du innvilget dagpenger fra 1. november er kravet til arbeidsinntekt minst 152.027 kroner (1,5 G) de siste 12 månedene, eller 304.053 kroner (3 G) de siste 36 månedene.

Opptak 19. mars: Forhandlingsspesial - oppsummering av sentral tariffkonferanse

Forhandlingssjef Knut Aarbakke går gjennom alle tariffområdene:

  • Hvor står vi
  • Hva er fremdriften nå
  • Milepæler og datoer
  • Hvem gjør hva

Hold deg oppdatert på dine rettigheter med NITOs stream

Andre koronasaker

Aktuelle saker om koronasituasjonen

Hva har koronapandemien lært oss?

Publisert: Sist oppdatert:

Det ligger mye læring i koronapandemien – og nå forventer vi forslag og anbefalinger om å ivareta...

Tone Bjellaanes ved bord. Blomster ved siden av.

Du kan jobbe fra hytta 

Publisert: Sist oppdatert:

Så lenge du utfører jobben din etter avtalen, bør du kunne jobbe fra hytta eller andre egnede...


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: