Gå til innhold
_Blodprøve koronavirus
2020

Koronavirus: Rettigheter ved karantene og permittering

En del arbeidstakere må holde seg hjemme fordi de er eller kan være smittet av koronavirus. Disse vil som hovedregel ha rett til sykepenger. Mange vil bli permittert som følge av arbeidsmangel. Disse vil ha rett til dagpenger ved arbeidsledighet. Dersom arbeidsgiver velger å ta ansatte ut av arbeid uten at det foreligger grunnlag for sykmelding eller permittering, må de ta regningen selv og utbetale lønn på vanlig måte.

Artikkelen er oppdatert 2. mars kl 09.25.

Se stream: Den spesielle våren og gjenåpningen av Norge


Se opptak av livestream fra 26. juni med status etter en lang vår hvor det meste har blitt annerledes enn planlagt. NITOs advokater svarer på spørsmål. Generalsekretær Steinar Sørlie er også med.

Hold deg oppdatert på dine rettigheter med NITOs stream

Sykepenger hvis du blir satt i karantene på grunn av koronasmitte eller mistanke om smitte

Dersom man får påvist smitte vil dette være grunnlag for sykmelding og rett til sykepenger, på lik linje med annet sykefravær. Smittede blir satt i karantene i den tiden helsetjenesten mener det er nødvendig. Selv om man ikke har symptomer eller føler seg syk, gis det sykmelding og sykepenger i denne perioden.

Isolasjon i 14 dager er et virkemiddel som iverksettes for personer som ansees som mulig smittet. Hvis du etter legens vurdering må isoleres som følge av mulig koronasmitte, kan du få sykmelding og rett til sykepenger. Dersom hjemmekontor er mulig kan dette være et alternativ til sykmelding.

Dersom man isolerer seg frivillig på grunn av smittefare eller frykt for smitte vil man ikke ha rett til ytelser fra NAV.

En arbeidsgiver kan pålegge en arbeidstaker hjemmekontor eller karantene borte fra jobb, men dette dekkes ikke av NAV og arbeidsgiver må dekke lønnskostnader. Du skal ikke trekkes i lønn hvis arbeidsgiver benytter styringsretten til å bestemme at du ikke skal møte opp på arbeidsplassen.

Les mer om sykemelding i forbindelse med koronaviruset på NAVs nettside.

Permitteringer som følge av koronasituasjonen

Det er en forutsetning for permittering at det foreligger en saklig grunn som innebærer midlertidig mangel på arbeid. Dette kan typisk være ordremangel, fulle lager eller praktiske arbeidshindringer. Forholdene som ligger til grunn for permitteringen må være knyttet til bedriften, ikke arbeidstakeren.

I utgangspunktet skal berørte arbeidstakere få varsel om permittering 14 dager før den iverksettes. Hvis uforutsette hendelser gjør permittering nødvendig kan fristen kan reduseres til to dager. Dette må drøftes med tillitsvalgte. Koronasituasjonen kan gi grunnlag for redusert frist, men dette må vurderes fra sak til sak.

Les mer i Koronaviruset og jobben: Spørsmål og svar om dine rettigheter

Endringer i perioden for arbeidsgivers lønnsplikt som følge av koronasituasjonen

Arbeidsgiver har vært forpliktet til å fortsette å betale lønn i de første 15 arbeidsdagene etter at permitteringen er iverksatt. Regjeringen foreslo først at denne lønnspliktperioden skulle reduseres til to dager. Arbeidstakersiden har argumentert for at denne reduksjonen er for drastisk.

Det er nå vedtatt at arbeidsgiver skal ha lønnsplikt i to dager, og at staten ved NAV skal betale lønn i de neste 18 dagene.

Ventedager uten lønn før dagpenger bortfaller

Etter vanlig regelverk har det vært tre ventedager uten lønn fra utløp av lønnspliktperioden før du kan få dagpenger. Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpenger oppheves som del av krisepakken.

Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger. Dette trer i kraft 20. mars 2020.

Jeg nærmer meg maksperiode for rett til dagpenger, hva gjør jeg nå?

Regjeringen har vedtatt en utvidelse av dagpengeperioden for både arbeidsledige og permitterte som nærmer seg maksgrensen for rett til dagpenger.

Forslaget er at både permitterte og arbeidsledige som var omfattet av folketrygdens dagpengeordning før 1. mars skal kunne stå i dagpengeordningen til 30. juni 2020. Ordningen er midlertidig og er begrunnet i den høye ledigheten som følger av Covid-19.

Kravet til reduksjon av arbeidstid endres til 40 prosent

Kravet til redusert arbeidstid for å ha rett til dagpenger endres fra minimum 50 prosent til minimum 40 prosent. Dette gjelder fra 20. mars 2020.

Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. 

Les mer om permittering som følge av koronaviruset på NAVs nettside.

Les mer om permittering på nito.no

Koronaviruset og jobben: Spørsmål og svar om dine rettigheter

Hvor mye får jeg i dagpenger? Sjekk dagpenge-kalkulatoren til Fri Fagbevegelse

Koronastengte skoler og barnehager: Får jeg lønn om jeg må være hjemme med barna?

Koronaviruset og din økonomi: Nordea senker renten og gir avdragsfrihet

Koronavirus og reiseforsikring: Trygs anbefalinger om reiser til utlandet

Er arrangement du skulle delta på avlyst på grunn av korona?

Aktuelle saker om koronasituasjonen

Trond Markussen

- Nulloppgjør ikke aktuelt

Publisert: Sist oppdatert:

- I bedrifter som går bra og i offentlig sektor aksepterer vi ikke et nulloppgjør. Denne våren ha...


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: