Gå til innhold
Visepresident i NITO Kjetil Lein sammen barna på sommerskolen.
Visepresident i NITO Kjetil Lein sammen barna på sommerskolen.
2020

NITO viderefører samarbeidet om sommerlab i Innlandet

- Sommerskoler er et viktig tiltak for å vekke interessen for realfag og teknologi. Her får barna prøve seg med morsomme eksperimenter, og det er gøy å se hvor ivrige de er, sier visepresident i NITO Kjetil Lein. Nå oppfordrer han flere til å søke på sommerlab.

Norge trenger flere ingeniører. For å vekke realfaginteressen hos barn og unge får nå enda flere tilbud om sommerskole med forskning, teknologi og realfag. 

- Skal vi løse klodens klimautfordringer og sikre god helse, trygg mat og vann til alle, må vi satse på teknologi. Da trenger vi flere som ønsker å utdanne seg innen disse fagene. Og ikke minst er det spennende og gøy å utforske naturen på denne måten, sier Lein.

Sommerlab på Gjøvik

Kunne ditt barn tenke seg å lage eksplosive såpebobler, smykke med eget DNA eller kanskje koble elektriske motorer? Sommerlab er en sommerskole for barn som skal opp i 5.–7. klasse til høsten. Kurset arrangeres over fem dager i sommerferien. Norge trenger flere ingeniører. For å vekke realfaginteressen hos barn og unge er NITO med på å gi flere tilbud om sommerskole med forskning, teknologi og realfag.

På Gjøvik har Vitensenteret Innlandet og Forskerfabrikken valgt å samarbeide om et slikt sommerskoletilbud. NITO synes dette er så bra og gir derfor en ekstra støtte til prosjektet. NITO håper flere Vitensentre rundt om i landet blir inspirert av dette og senere inngår lignende samarbeid.

Vitensenteret og Forskerfabrikken vet at barn er nysgjerrige. Men de vil gjøre en innsats for at barn skal fortsette å være nysgjerrige og stille spørsmål. De har lang erfaring i å arrangere forsker- og realfagskurs for barn og ungdom.

Meld deg på

Vitensenteret Innlandet er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi der de besøkende lærer ved å eksperimentere selv.

Forskerfabrikken er en sosial entreprenør som jobber for at barn skal bli mer interessert i realfag gjennom morsomme og inspirerende fritidskurs og sommerskoler.

Koronatiltak

Det blir Sommerlab i år, men kanskje ikke helt som verken dere eller vi har sett for oss. Hvis situasjonen tillater det, kommer Forskarfabrikken til å holde alle sommerskoler som planlagt. Siden spredningen av Korona-viruset er uforutsigbar er det laget en alternativ plan hvis barn ikke kan møtes i grupper på 28 personer når det skal skal holde kurs.

Forskerfabrikken har laget en revidert plan slik at vi kan gjennomføre årets sommerskoler. I den inngår det tre ulike scenarioer:

  • Det er ingen restriksjoner når sommerskolen skal avholdes: Da gjennomfører vi alle sommerskoler helt som planlagt.
  • Det er noen restriksjoner når sommerskolen skal avholdes, men man kan fortsatt møtes: Da gjennomfører vi alle sommerskoler, men vi tilpasser opplegget etter nasjonale og lokale retningslinjer. Dette kan for eksempel innebære å dele barna inn i mindre grupper.
  • Restriksjonene gjør at vi ikke kan avholde fysiske sommerskoler: Da gjennomfører vi alle sommerskoler gjennom et nettbasert alternativ.

Hvilket scenario som kommer til å utspille seg er umulig å forutsi nå. Forskerfabrikken kommer derfor til å jobbe parallelt med alle planene og avventer til ukene før hver enkelt sommerskole skal avholdes med å ta en endelig avgjørelse. Om du melder en eller flere deltakere på Sommerlab, vil du få beskjed via mail om det skulle bli aktuelt med en nettbasert løsning på ditt kurssted.

Alternativ 3 testes nå ut ved hjelp av lærere som har nettbasert undervisning nå. Men vi håper selvsagt at vi kan få møte barna fysisk.

sommerskolen-forskerfabrikken-listefoto.jpg

 

Publisert: Sist oppdatert: