Gå til innhold
- Ingeniører spiller en viktig rolle i arbeidet mot en bærekraftig utvikling, sier president i NITO, Trond Markussen.
- Ingeniører spiller en viktig rolle i arbeidet mot en bærekraftig utvikling, sier president i NITO, Trond Markussen.
2020

NITO markerer verdens ingeniørdag

- Ingeniører spiller en viktig rolle i arbeidet mot en bærekraftig utvikling. Vi må ta klimaendringene på alvor, sier president i NITO, Trond Markussen.

Onsdag 4. mars er verdens ingeniørdag, World Engineering Day for Sustainable Development. Verdens ingeniørdag skal synliggjøre arbeidet ingeniører utfører med fokus på teknologi og bærekraft.

Trond Markussen er styremedlem i FEANI (European Federation of National Engineering Associations) som er en av organisasjonene bak verdens ingeniørdag. 

- Denne dagen er en unik mulighet til å sette ingeniørenes rolle innen bærekraftsarbeid på dagsorden.

Verdens ingeniørdag har som formål å synliggjøre flere av FNs bærekraftsmål, blant annet en bærekraftig infrastruktur når det gjelder vann, energi, miljø, bærekraftige byer og forebygging av naturkatastrofer.

Gjør en forskjell gjennom Ingeniører Uten Grenser

- Jeg vil trekke fram Ingeniører Uten Grenser (UIG) som gjør en fantastisk innsats. De bidrar med ingeniørkmpetanse i bistandsarbeid på dette området. FNs bærekraftsmål står i fokus, forteller Markussen. 

Hvert år bidrar titalls frivillige ingeniører på oppdrag for IUG. De ønsker å gjøre en forskjell i verden og jobber for å nå FNs bærekraftsmål - utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Aktuelle saker om energi og klima

Klimakrav må inn i lønnsoppgjøret

Publisert: Sist oppdatert:

Virksomheter i alle sektorer må omstille seg i en mer bærekraftig retning. Temaet bør på bordet i...


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: