Trond Markussen talerstol lønnsoppgjor listefoto.jpg

- Bare halvparten av norske arbeidstakere er medlem av en fagforening. Tenker de annerledes nå, som koronakrisen og permitteringsspøkelset kommer inn døra der man har trodd at arbeidsplassene har vært bunnsolide? Jeg håper koronapandemien og den påfølgende krisen i arbeidsmarkedet blir en vekker, sier Markussen (bildet). 

Han mener den svært vanskelige situasjonen Norge og verden står i, gjør 1. mai og fagorganisasjonenes arbeid viktigere og mer relevant enn på lenge.

Mange gratispassasjerer

NITO-presidenten peker på at vi i Norge har vært godt vant, med høy sysselsetting og et regulert arbeidsliv med lavt konfliktnivå. Vilkårene for å være gratispassasjer er gode, fordi trepartssamarbeidet har gitt oss et arbeidsliv med gode ordninger for alle.

Men når flere og flere velger ikke å betale billetten, men heller blir med gratis, står vi i fare for at det velorganiserte arbeidslivet svekkes. 

- Mange fagforeninger opplever vekst i disse dager. Det er bra, flere ser verdien av den ryggdekningen man har i en fagorganisasjon. Goder vi har tatt for gitt, kommer ikke av seg selv. Med lav organisasjonsgrad i samfunnet, svekkes partssamarbeidet i arbeidslivet, sier han.

Digital feiring av 1. mai

Sammen med International Trade Union Confederation og alle de store globale fagorganisasjonene vil LabourStart 1. mai ha en tolv timer lang sending med videoer og live-sendinger fra fagforeninger over hele verden. Sendingen starter kl. 9 norsk tid.

Se sendingen 

Trepartssamarbeidet en styrke for Norge

Ukene vi har lagt bak oss har vist hvor viktig det er med tillit og god dialog mellom arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiversiden og myndighetene. Dette er et av fortrinnene Norge har, sammenliknet med de fleste andre land. Selv om ikke alle ønsker og krav fra fagbevegelsen er innfridd, roser Markussen politikerne.

- De har vært lydhøre og kommet oss i møte på flere viktige områder.

I midten av april var det registrert 15,4 prosent arbeidssøkende og helt- eller delvis ledige i Norge.

- Det er tall vi i vår villeste fantasi ikke ville forestilt oss for få uker siden. 1. mai og den tradisjonen dagen viderefører bør minne oss alle om betydningen av fagforeningenes arbeid og at medlemmene står sammen for arbeid til alle og et trygt og organisert arbeidsliv.   

Bli medlem i NITO 

Gjør som over 95.000 andre ingeniører og teknologer. Med gode medlemsfordeler får du mer å rutte med i hverdagen.

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. Du kan trekke fra inntil kr. 3850,- i din skattepliktige inntekt.

Bli medlem i dag

Offentlig fridag: Derfor har du fri 1. mai

Koronaviruset og jobben: Svar på ofte stilte spørsmål

Alle temasider om lønn og arbeidsliv (A-Å)

Se NITOs ulike politikkområder