Gå til innhold
Prøver på sykehus. Illustrasjonsfoto: Tom Haga
2020

Avtale gir bedre betalt overtid innen helse

Koronapandemien gir behov for økt arbeidsinnsats. NITO-medlemmer i avtaleområdet Spekter som får endret arbeidsplan får nå bedre betaling for overtiden.

SAN inngikk 27. mars avtale med Spekter for sykehus og helseforetak om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og om fordeling av arbeidstiden som følge av behov for økt arbeidsinnsats under koronapandemien.

Dette er en unntaksavtale som kun skal brukes der det er strengt nødvendig av hensyn til enhetens drift som følge av covid-19. Avtalen er inngått på vegne av NITO, Den Norske Jordmorforening og Norges Farmaceutiske Forening.

Dagens tilleggsavtale sikrer at våre medlemmer som får endret arbeidsplan etter unntaksavtalen fra 27. mars, som er skift/turnusarbeidere, får bedre betaling for overtiden. 

Tillegg til avtale av 270320 mellom Spekter og SAN, protokoll 080420

Der hvor arbeidstakere arbeider overtid som følge av koronapandemien, men uten at det er laget nye turnusplaner med kort varslingsfrist, er partene enige om at arbeidsgiver etter drøftinger kan fastsette at de utvidede satsene for overtidsgodtgjørelse også skal gjelde for disse arbeidstakere. I tillegg gjelder avtalen for ledere.

Birgithe Hellerud pass.JPGVed inngåelse av denne avtalen foreligger det ikke lenger uenighet om forståelsen av arbeidstidsavtalen fra 27. mars.

- Vi er i en ekstraordinær situasjon, der helsevesenet står samlet om de utfordringene vi nå står midt opp i. SAN velger derfor å inngå samme avtale som de andre foreningene, så våre tillitsvalgte kan konsentrere seg om arbeidet som trengs i kampen mot pandemien, uttaler SANs leder Birgithe Hellerud (bildet).

 

Se også:

Opptak 19. mars: Forhandlingsspesial - oppsummering av sentral tariffkonferanse

Forhandlingssjef Knut Aarbakke går gjennom alle tariffområdene:

  • Hvor står vi
  • Hva er fremdriften nå
  • Milepæler og datoer
  • Hvem gjør hva

Hold deg oppdatert på dine rettigheter med NITOs stream

Publisert: Sist oppdatert: