Gå til innhold
Bioingeniører. Foto: Annette Larsen
2020

Bioingeniørdagen 2020

15. april markeres den internasjonale bioingeniørdagen. Aldri før har bioingeniørenes rolle og betydning i helsetjenesten vært så åpenbar som nå.

- Verden er inne i en helt annen tid, vi skriver en helt spesiell historie i disse dager, sier Rita von der Fehr (bildet, foto: Annette Larsen), leder av Bioingeniørfaglig institutts fagstyre.

Fagstyreleder BFI Rita von der Fehr - Enten vi er på laboratoriene på sykehusene, på legekontor eller på hjemmekontor, så bærer vi preg av koronaviruset.

- Som en følge av den pågående koronaepidemien har bioingeniørenes betydning og rolle i helsevesenet blitt åpenbar for mange, særlig når det gjelder smittsomme sykdommer.

Temaet for den internasjonale bioingeniørdagen 2020 er imidlertid det motsatte, nemlig bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer.

Tema for den internasjonale bioingeniørdagen 2020:

Bioingeniørene - avgjørende for riktig diagnostikk og bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer.

Stor utfordring for folkehelsen

- Det kan være lett å tenke at vi treffer feil med temaet for årets bioingeniørdag siden vi står midt oppe i en pandemi, men det gjør vi ikke, sier von der Fehr. - Det er nettopp personer som har hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes og lungesykdommer som rammes hardest av dette viruset. Temaet for bioingeniørdagen 2020 er derfor mer aktuelt enn noensinne.

Dette er også folkesykdommer som rammer hardt i både rike og fattige land.

- Vi skal huske på at dette er sykdommer som også i Norge er en stor utfordring for folkehelsen, sier hun.

- Vi skal være stolte av bioingeniørenes kompetanse innen identifisering og verifisering av diagnoser, både i Norge og globalt, uansett om det gjelder smittsomme eller ikke-smittsomme sykdommer. Bioingeniørene yter et vesentlig bidrag i kampen mot at både folkesykdommer og infeksjonssykdommer som Covid-19 skal få større utbredelse.

FNs bærekraftsmål

Temaet for bioingeniørdagen 2020 tar utgangspunkt i bærekraftsmål nr. 3: God helse. Ett av delmålene er å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer globalt og innen 2030 redusere antallet tidlige dødsfall på grunn av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel.

- Temaet er besluttet av The International Federatio of Biomedical Laboratory Science (IFBLS), og hensikten med dagen er å markere laboratorieteknologiens og bioingeniørenes nøkkelrolle innen forskning, diagnostisering og behandling av pasienter. At dagen feires internasjonalt bidrar til å synliggjøre bioingeniørenes betydning i et internasjonalt perspektiv, forteller von der Fehr.

Velg klokt – bli bioingeniør

- Bioingeniørdagen og den pågående koronakrisen er også en påminnelse om at vi trenger flere bioingeniører. 15. april er også søknadsfristen for høyere utdanning, og jeg håper at enda flere unge vurderer bioingeniøryrket.

- Det er alltid bruk for bioingeniører. Det er et fag i kontinuerlig utvikling, det er en vitenskap for framtida som ivaretas her og nå, og som endres etter hvert som innovasjon viser veien, sier hun.

Hold på det normale

- Betydningen av innsatsen bioingeniørene legger ned, med risiko for smitte og egen helse, kan ikke understrekes nok. Samtidig er det viktig å holde på det normale, og det normale for oss bioingeniører er å feire bioingeniørdagen.

Podcast: Bioingeniørenes krig mot korona 

- Siden koronapandemien legger store restriksjoner på hvordan dagen kan markeres, vil jeg derfor oppfordre alle bioingeniører til å markere dagen digitalt. Del derfor gjerne i sosiale medier og støtt hverandre i det viktige arbeidet dere gjør nå, avslutter von der Fehr.  

Bioingeniørfaglig institutt

Publisert: Sist oppdatert: