Gå til innhold
Ole Marius Svendsen, leder NITO Studentene.
2020

Endelig gjennomslag for lønnskompensasjon for studenter

Regjeringen har bestemt at permitterte uten rett til dagpenger, som studenter, vil få lønnskompensasjon i 18 dager. - Bra at studentene endelig er inkludert, sier Ole Marius Svendsen, leder i NITO Studentene.

Regjeringen har bestemt at permitterte uten rett til dagpenger, som studenter, vil få lønnskompensasjon i 18 dager.

- Det er bra at studentene nå endelig er inkludert i denne kompensasjonsordningen. De permitterte studentene vi har vært i kontakt med har etterlyst dette fra dag én, og dette vil være ett av flere virkemidler som vil sikre at de kan studere videre, sier NITO Studentenes leder, Ole Marius Svendsen.

Dette får du utbetalt dersom du blir permittert.

2 av 3 etterlyser tiltak for nyutdannede

I en undersøkelse NITO gjorde blant avgangsstudenter før påske, svarte 66 prosent av respondentene at de mener regjeringen må iverksette tiltak for nyutdannede som ikke kommer seg i arbeid, og som ikke har krav på dagpenger. Mange utdypet da dette med at de mener de bør kunne motta denne støtteordningen fram til de kommer i arbeid.

Regjeringens melding om lønnskompensasjon til permitterte

Publisert: Sist oppdatert: