Det er imidlertid ingen egne ordninger som skal gjøre det lettere for små bedrifter som er i tidlig oppstart, da disse ikke så lett kan dokumentere markedssvikt eller levedyktighet. Disse bedriftene opplever gjerne en usikkerhet og tidsforskyving av markedet, men har allerede kostnader som løper.

Vi anbefaler at du som gründer i tidlig oppstart snakker med din bankforbindelse og dine leverandører om lån, kreditter, henstand og liknende, slik at du kommer deg gjennom krisen.

- NITO jobber aktivt med vår bankpartner, Nordea, om å komme med tilbud for denne gruppen, forteller seniorrådgiver i NITO, Eivind Hegland.

Håndteres av Innovasjon Norge

Ordningen blir håndtert av Innovasjon Norge, og er primært rettet mot å styrke bedrifter som allerede er kvalifisert til støtte i deres system. 

Det er også satt av 20 milliarder kroner per måned til kontantstøtte rettet mot bedrifter som normalt er sunne og levedyktige, men som er hardt rammet av koronakrisen. Her kan alle som kan dokumentere en markedssvikt på minst 30 % i forhold til tilsvarende periode i fjor kunne søke om kontant utbetalt tilskudd for å dekke deler av det de betegner som dokumenterbare uunngåelige faste kostnader.

  • Maks 30 millioner kroner per bedrift.
  • Ordningen gir 90 % dekning for de som er pålagt stenging av myndighetene.
  • 80 % for de som har fått markedsnedgang, relatert prosentvis til nedgangen, fratrukket en egenandel på 10 000 kroner.
  • Ordningen gjelder foreløpig for månedene mars, april og mai.