Gjennom SAN har NITO stilt seg bak et felles krav fra arbeidstakerorganisasjonene til arbeidsgiverforeningen Spekter om utvidelse av forsikringsdekning for medlemmer som eksponeres for covid-19 i jobben.

I dag dekker ikke forsikringen sykdom og dødsfall knyttet til koronasmitte. NITO, gjennom SAN, krever sammen med LO, Unio, Ys og Akademikerne en utvidet dekning for død, uførhet og varige men som følge av eksponeringen for covid-19 i arbeidssituasjonen.

Risikerer egen helse

- Forsikringen må endres slik at den også gjelder smitte av covid-​19. Jeg ser hvilken enorm innsats våre medlemmer gjør i kampen mot koronapandemien og hvordan de er med for å bekjempe pandemien på mange områder. De risikerer egen helse ved å stå i frontlinjen nå, sier Brynhild Asperud, tillitsvalgt for NITOs medlemmer i Spekterområdet og medlem av NITOs hovedstyre.

- NITO har mange yrkesgrupper som jobber på sykehusene og foretakene og som utsettes for økt risiko for å bi smittet. Vi har alt fra bioingeniører, medisinske teknikere, radiografer, almen teknikere, til optikere, perfusjonister, stråleterapeuter, mange flere og ikke minst IKT-ingeniører som er ute i felten for å få behandlet koronapasientene, sier hun. 

Hvordan finner laboratoriet ut om du har koronavirus?

Koronaviruset og jobben: Spørsmål og svar om dine rettigheter