Gå til innhold
Line Therese Hauglum  stiller til valg som organisatorisk nestleder i NITO Studentene.
Line Therese Hauglum stiller til valg som organisatorisk nestleder i NITO Studentene.
2020

- Godt samarbeid er nøkkelen til suksess

Line Therese Hauglum fra Bergen vil jobbe for godt samarbeid på tvers i organisasjonen og med andre studentorganisasjoner. Hun er nå klar for å bli organisatorisk nestleder i NITO Studentene.

Utdanning: Branningeniør og HMS-ingeniør (dobbel grad) ved Høgskulen Vestlandet campus Haugesund. 

Verv: Organisatorisk nestleder.

Line Therese Hauglum har vært tillitsvalgt i NITO Studentene siden 2016. Nå er hun regionsansvarlig for region vest, men er klar for å ta på seg mer ansvar. 

God oppfølging

Ifølge Hauglum er det viktig at NITO Studentene har gode rutiner for oppfølging av lokallagene.

- Det siste året har det blitt laget gode skriftlige dokumenter for å sikre kontinuitet i lokallagene. Nå er det viktig at vi følger opp bruken av disse i praksis, sier Hauglum. 

God opplæring av tillitsvalgte er også viktig. 

- For meg er det veldig viktig at hver enkelt tillitsvalgt blir ivaretatt og hørt. Videre må vi sikre at alle får god nok opplæring. Vi må fortsette å videreutvikle digitale opplæringsmoduler for å kunne nå ut til alle.

- Jeg ønsker at alle eksisterende og nye tillitsvalgte skal få den samme positive opplevelsen som jeg har hatt. Det skal være sosialt, lærerikt og kjekt å være tillitsvalgt i NITO Studentene.

Bachelor og master 

Hauglum påpeker at hun vil videreutvikle medlemstilbudene lokalt, både for bachelor- og masterstudenter.

- Det skal være attraktivt å være studentmedlem i NITO, uansett om du tar en bachelor- eller mastergrad. Arrangementene må derfor være tilpasset etter hvor i løpet man er og hvilken grad man tar. 

Hva kan du bidra med som organisatorisk nestleder?

- Jeg ønsker å bidra til at NITO Studentene fortsetter med å ha et sosialt og godt miljø. Videre vil jeg bruke mine egne erfaringer fra lokale og sentrale verv i organisasjonen, for å hjelpe andre tillitsvalgte på best mulig måte. 

- Jeg vil også være tilgjengelig, åpen og få fram det beste i folk, legger hun til.

Andre aktuelle saker for studenter

Publisert: Sist oppdatert: