Gå til innhold
2020

NITO har fått gjennomslag for kompetanseutvikling til permitterte og arbeidsledige

Stortinget behandlet 31. mars en tredje krisepakke i forbindelse med koronapandemien. Her fikk NITO gjennomslag for kravet om at permitterte og arbeidsledige nå får mulighet for kompetanseheving mens de går på dagpenger.

- Vi er svært glade for at det blir enklere for permitterte eller oppsagte arbeidstakere å øke sin kompetanse mens de går på dagpenger. Dette er et tiltak NITO har etterlyst siden oljekrisen i 2015, da svært mange opplevde å bli arbeidsledige, sier Trond Markussen, president i NITO.

I et brev sendt statsministeren 24. mars ba NITO om at myndighetene styrker mulighetene for kompetansepåfyll i en situasjon der ledigheten kan øke dramatisk. 

Brev til statsministeren 24. mars 

Relevante tilbud må på plass

Der viktig at det settes i gang tiltak for å sikre relevante tilbud av etter- og videreutdanning. Dette vil styrke Norges omstillingsevne i en tid der mange har blitt permittert og flere står i fare for å miste jobben.

Trond Markussen listefoto med pc.jpg
NITO-president Trond Markussen.

- For NITO er det svært viktig at denne muligheten blir et varig tiltak. Det vil sikre arbeidsledige og permitterte bedre muligheter for å komme tilbake i jobb, eller få andre jobber.

- Vi håper at regjeringen og Stortinget også ser nytten av at ledige vil kunne få kombinere studiepoenggivende kurs med dagpenger, og åpner for det, understreker Markussen.  

Hjulene må holdes i gang 

Bedriftsintern opplæring, e-læringsprogrammer via NAV, lokalt samarbeid mellom universitet/høgskole, bedrifter og fagorganisasjoner vil være viktige tiltak for å bidra til omstilling og unngå at arbeidsledige blir stående permanent utenfor arbeidslivet. Studieforbundene har velfungerende systemer for kurs til kompetanseheving som når mange arbeidstakere. Disse kan tas i bruk i større grad.

- NITO er opptatt av at hjulene holdes i gang der det er mulig i den situasjonen vi er i. Det vil gjøre både landet, de ansatte og virksomheter best mulig rustet til å møte tiden etter pandemien.

- Det er nå viktig å begrense de akutte skadevirkningene i størst mulig grad, men samtidig tenke framover, avslutter presidenten.

- Viktige strakstiltak i regjeringens krisepakke

Koronavirus: Rettigheter ved karantene og permitteringer

Koronaviruset og jobben: Spørsmål og svar om dine rettigheter

Publisert: Sist oppdatert: