Gå til innhold
2020

NITO til Arbeidsretten om arbeidstid i sammenslåtte kommuner

NITO er uenige med arbeidsgiverforeningen KS om hvordan arbeidstid skal beregnes for de som jobber i kontoradministrasjon i nye, sammenslåtte kommuner. Det blir rettssak i slutten av oktober.

klokke dommerbilde foto GettyImages.JPG

I januar 2020 ble 119 kommuner slått sammen til 47. I denne prosessen sendte KS ut en melding til kommunene om hvordan arbeidstid skulle beregnes i de nye kommunene. I meldingen konkluderte KS – uten å hatt dialog med arbeidstakersiden – at de nye kommunene ikke kunne ha kortere arbeidstid enn gjennomsnittlig 37,5 timer per uke.

Tariffstridig

NITO mente dette var tariffstridig, fordi tariffavtalen har en bestemmelse om at kontoradministrasjonens ordinære arbeidstid skal være den som nå gjelder. Altså at arbeidstidsordningen fra opprinnelig kommune skal bli med over til den nye sammenslåtte kommunen.

NITO i nye Asker, Molde, Orkland, Volda, Ørland og Ålesund, tvistet saken lokalt med sine arbeidsgivere. Tvisten ble deretter tatt videre med KS i januar i år i fellesskap med foreninger i Akademikerne. Fagforbundet og Delta hadde på det tidspunktet sendt stevning til Arbeidsretten for behandling av samme sak.

- NITO har sammen med flere av foreningene i Akademikerne erklært partshjelp i saken Fagforbundet og Delta har fremmet mot KS. Det betyr at vi går inn i saken med de samme påstander og anførsler. Vi har valgt denne løsningen fordi sakene er like både faktisk og rettslig. Da vil resultatet i saken mellom KS og Fagforbundet/Delta også gjelde for NITOs medlemmer, sier Beate Sire Dagslet, advokat i NITO.

Saken skulle opprinnelig vært behandlet i midten av juni, men er nå utsatt til slutten av oktober.

Erklæring om partshjelp - Arbeidstidtvist KS

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

22053500 Hverdager 9-15

Publisert: Sist oppdatert: