Innlegg av Trond Markussen, president i NITO

brødbilde av Trond.jpg

Regjeringen kom rett før påske med en del virkemidler for kompetanseheving for arbeidsledige og permitterte. Tiltakene er godt tilpasset situasjonen til mange arbeidstakere, men ikke alle. Et av hindrene for å utvikle sin kompetanse mens man mottar dagpenger er ikke fjernet, nemlig muligheten til å ta studiepoeng som kan brukes som del av en grad. For svært mange av våre medlemmer er det denne typen utdanninger som vil være aktuelle for at de skal kunne hjelpe sin virksomhet til å komme på beina igjen etter krisen eller å kvalifisere seg selv til nye jobber. Utdanningene trenger ikke å være lange, men hindret fra å ta utdanning med studiepoeng må fjernes.  

I gode tider, som vi i Norge i all hovedsak har hatt de seneste tiårene, melder våre medlemmer at de ikke får tilstrekkelig tid til kompetansepåfyll. I dårligere tider, som under oljekrisa for noen år siden, meldte medlemmene at verken de eller bedriften hadde råd til tilstrekkelig kompetansepåfyll.

Ingen er utlært

Det er synd. Ingen er utlært når de er ferdig med grunnutdanningen. Læring hele livet er en forutsetning for å henge med i et arbeidsliv og en teknologisk utvikling i rask endring. Nå har vi en gylden sjanse til å bruke denne vanskelige situasjonen til et kompetanseløft. Kompetanseløftet er viktig for den enkelte, men også for virksomhetene, som på den måten blir bedre rustet til omstilling.

Under oljekrisa fra 2015 mistet mange av NITOs medlemmer jobben. Heldigvis kom de fleste relativt raskt tilbake i jobb. Men en ikke ubetydelig andel kom aldri tilbake i arbeid. For andre tok det lang tid. Vi mener dette kunne vært unngått om det hadde vært mulig å kombinere kompetanseheving på høyskolenivå med dagpenger. Politiske signaler vi fikk den gang var positive, men da ledigheten sank, ble saken lagt i en skuff. Det må ikke skje denne gangen.

Innlegget er først publisert i Dagens Næringsliv 20. april 2020.