eldre mann foto GettyImages.JPG

Hovedregelen har vært at arbeidstakerne meldes ut av pensjonsordningen når de permitteres med mindre annet er avtalt.  Nå vil arbeidsgiver kunne la permitterte arbeidstakere stå i pensjonsordningen, eventuelt med begrensede rettigheter.  

Arild Holland.jpg- Medlemmene beholder sin pensjonsordning i en usikker tid. Det blir dermed ikke nødvendig med utmeldinger og utstedelse av pensjonskapitalbevis. Dette er gunstig for alle parter, sier Arild Hølland , advokat i NITO (bildet).

Mulig å gi begrensede rettigheter, men beholde medlemskapet

Bedriften kan gi permitterte arbeidstakere begrensede rettigheter i pensjonsordningen. Det kan innebære at permitterte ikke skal ha pensjonsopptjening i permitteringsperioden, og at arbeidstaker selv må tegne fortsettelsesforsikring for å opprettholde eventuelle uføre- og etterlatteforsikringer.

De nye reglene er dermed en mellomløsning mellom utmelding og ordinært medlemskap. Dette er i samsvar med et felles forslag fra LO og NHO, et forslag også NITO har støttet.

Spesielt viktig for de som er i lukkede pensjonsordninger 

- Vi har fått mye spørsmål fra medlemmer som har vært bekymret for å miste rettigheter til pensjon på toppen av en allerede krevende situasjon med permittering, sier Hølland.

- Mest kritisk har dette vært for de som er i lukkede ytelsesordninger, det vil si ordninger som er stengt for nyinnmelding. Da kommer du ikke inn i ordningen igjen. Disse kunne potensielt tapt mye penger på utmeldingen, sier Hølland. NITO er derfor glade for at dette kan løses med de nye reglene regjeringen har foreslått, sier Hølland.

Lovforslaget omfatter både innskuddsordninger, ytelsesordninger og hybride pensjonsordninger. Det gjelder de tilfellene hvor det ikke allerede er bestemt at permitterte skal være ordinære medlemmer av pensjonsordningen under permitteringen. Forsikringsselskapet får ansvar for å orientere om adgangen til å tegne fortsettelsesforsikring for å opprettholde forsikringsdekningene.

De nye reglene skal tre i kraft straks, og departementet kan gi overgangsregler.

Koronaviruset og jobben: Spørsmål og svar om dine rettigheter

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

22053500 Hverdager 9-15

NITOs advokater svarer på spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. Det er gratis for deg som er medlem.